Capio
Capio
Capio
ortopeden visar ett korsband på en modell för en patienten

Knä

Vi är en specialiserad ortopedklinik som har en stor erfarenhet av att behandla det vi kallar mjukdelsskador i knät, tex korsbands- och meniskskador. Mjukdelsskador i knät avser skador på mjuka vävnader som ligament, senor, muskler eller brosk i knät. Dessa skador kan omfatta sprickor, sträckningar, tårar eller inflammation i någon av dessa vävnader och kan resultera från trauma, överansträngning eller åldersrelaterade förändringar. Vanliga exempel på mjukdelsskador i knät inkluderar ligamentskador såsom korsbandsskador eller meniskskador.

Vi hjälper dig med

 

Främre korsbandsskada 

Främre korsbandsskada, vanligtvis förkortat som ACL-skada, är en av de vanligaste knäskadorna, särskilt bland idrottare som utför sporter som innebär snabba rörelser, vridningar och hopp. Skadan kan inträffa vid händelser som plötsliga stopp, snabba vridningar eller direkt trauma mot knät, vilket leder till sträckning eller tår av det främre korsbandet.

Symtom på främre korsbandsskada inkluderar vanligtvis smärta, svullnad och instabilitet i knät. Många individer upplever även en "pop" eller ett känsligt "ge" i knät vid skadetillfället.

Behandlingen för främre korsbandsskada kan variera beroende på skadans omfattning och individuella faktorer. För mindre allvarliga skador kan konservativ behandling med fysioterapi för att återställa styrka och stabilitet i knät vara tillräckligt. Vid mer allvarliga skador eller om instabilitet kvarstår kan kirurgisk rekonstruktion av det främre korsbandet vara nödvändigt för att återställa knäets funktion och minska risken för framtida komplikationer som exempelvis meniskskador eller artrosutveckling.

Främre korsbandsskada


Meniskskada

En meniskskada uppstår vanligtvis när en vrid- eller vridrörelse appliceras på knät, vilket kan orsaka tårar eller sprickor i den broskiga menisken som fungerar som en stötdämpare och stabilisator i knät. Det kan också inträffa vid aktiviteter som kräver snabb vändning eller böjning i knät, såsom idrott eller tunga lyft.

Symtom på meniskskada inkluderar ofta smärta, svullnad och ibland en känsla av att knät låser sig eller att det finns begränsningar i rörligheten. Vissa personer kan även uppleva att knät känns instabilt eller "sladdrigt" vid vissa rörelser.

Behandlingen för meniskskador kan variera beroende på typen och omfattningen av skadan. Mindre tårar kan ibland läka med icke-kirurgisk behandling, såsom vila, is, kompression och elevationsmetoder, tillsammans med fysioterapi för att återställa styrka och rörlighet i knät. Mer allvarliga tårar eller om skadan orsakar fortsatt smärta eller instabilitet kan kräva kirurgisk ingrepp för att reparera eller delvis ta bort den skadade menisken.

Meniskskada

 

Broskskada

Broskskada i knät kan uppstå vid en mängd olika situationer, inklusive olyckor, överbelastning eller åldersrelaterade förändringar. Det kan innefatta skador på hyalinbrosket, det glatta brosket som täcker benändarna i lederna, eller skador på menisken, som består av broskvävnad och fungerar som en stötdämpare i knät.

Symtom på broskskada kan vara smärta, svullnad och eventuell instabilitet i knät, särskilt vid belastning eller rörelser. Personen kan också uppleva knäppningar eller klickande ljud vid vissa rörelser.

Behandlingen för broskskada i knät kan variera beroende på skadans omfattning och typ. I vissa fall kan icke-kirurgiska metoder användas för att lindra symtomen, inklusive fysioterapi för att stärka musklerna runt knät och förbättra stabiliteten, samt smärtlindring med antiinflammatoriska läkemedel eller injektioner. I mer allvarliga fall eller om symtomen inte förbättras med konservativ behandling kan kirurgiska alternativ övervägas, inklusive reparation av skadat brosk eller i vissa fall artroskopisk eller öppen ledkirurgi för att åtgärda skadan.

Broskskada

 

Främre knäsmärtor

Främre knäsmärta är ett vanligt tillstånd som kan uppstå av flera olika anledningar, inklusive överansträngning, muskulära obalanser, ligamentskador eller patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS). Detta tillstånd kännetecknas ofta av smärta framtill i knät, särskilt vid aktiviteter som löpning, hoppning eller att gå i trappor.

Symtom på främre knäsmärta kan inkludera smärta, ömhet och svullnad runt knäskålen eller i området framtill på knät. Vissa personer kan också uppleva en känsla av att knäet ger vika eller att det känns instabilt vid vissa rörelser.

Behandlingen för främre knäsmärta kan innefatta olika metoder beroende på den underliggande orsaken och individuella faktorer. Det kan inkludera fysioterapi för att stärka musklerna runt knät och förbättra stabiliteten, användning av ortopediska stöd eller taping för att avlasta knäskålen, samt smärtlindring med antiinflammatoriska läkemedel eller lokala injektioner. I vissa fall kan kirurgi övervägas om konservativ behandling inte ger tillräcklig lindring eller om det finns en specifik strukturell skada som behöver åtgärdas. Att snabbt identifiera och behandla främre knäsmärtor är viktigt för att förhindra långsiktiga komplikationer och återfå full funktion i knät.

Främre knäsmärtor