Vårdpersonal på operationsavdelningen Vårdpersonal på operationsavdelningen

Inför operation

Har du fått en diagnos som kräver operation? Våra operationsteam med erfarna kirurger och sjuksköterskor ger dig den bästa möjliga vården.

Hur länge du stannar kvar hos oss efter din operation beror på vilken typ av operation du ska göra. Är du inbokad på en dagoperation så får du oftast gå hem samma dag.

Om du ska göra en höft-, knä- eller axelprotes kommer du att få stanna kvar på vår vårdavdelning efteråt och sover oftast kvar över natten. Medelvårdtiden är 1 dag.

Vi har koll på riskerna

Operationen är ett rutiningrepp för kirurgen, men medför liksom alla kirurgiska ingrepp vissa risker för infektion och blodpropp. Infektionsrisken förebyggs med noggrann hudtvätt och medicinering när det behövs. Risken för blodproppar förebyggs med tidig rörelse efter operation samt i vissa fall mediciner.

Operationsinformation

Mer information

Skrattande man

Hälsodeklaration

Det är viktigt att vi vet hur du mår, vilka mediciner du äter samt annan information som är av betydelse för oss. Därför vill vi att du fyller i en hälsodeklaration inför din operation. 

Kvinna ute i skogen

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du bekräfta din operationstid och även kontakta oss för att ställa frågor efter din operation. Du får svar inom två vardagar. Om du har akuta besvär ring 1177 Vårdguiden på telefon.