Capio
Capio
Kirurger opererar

Operation

På operationsavdelningen träffar du personal som ser till att du är väl förberedd inför din operation och som även hjälper dig efteråt.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en ortopedisk specialistklinik i Stockholm med målet att förbättra hälsan och höja livskvaliteten för alla våra patienter.

Capio Ortopediska Huset är en av Sveriges största kliniker för ortopedisk kirurgi. Vi har 4 operationssalar och 19 vårdplatser för dygnet-runt vård. Vi gör vårt yttersta för att du under din tid hos oss ska känna dig trygg och omhändertagen. Hur länge du stannar kvar hos oss efter din operation beror på vilken typ av operation du ska göra.

För din egen säkerhet och för att ditt tillfrisknande ska ske så snabbt och smärtfritt som möjligt så har vi vissa riktlinjer vi vill att du följer innan din planerade operation. Det finns till exempel vissa läkemedel som du måste sluta med ett visst antal dagar innan operationen. Du får informationen tillsammans med din kallelse.

Vi har koll på riskerna

Operationen är ett rutiningrepp för kirurgen, men medför liksom alla kirurgiska ingrepp vissa risker för till exempel infektion och blodpropp. Infektionsrisken förebyggs med noggrann hudtvätt och medicinering när det behövs. Risken för blodproppar förebyggs med tidig rörelse efter operation samt i vissa fall mediciner.

Vi har utmärkta resultat i nationella kvalitetsregister och en mycket låg risk för postoperativ infektion.

Ett uppehåll av rökning och alkohol inför och efter din operation kan förebygga ett stort antal komplikationer.

Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för komplikationer i samband med operation. Framför allt utgör rökning och alkohol oberoende riskfaktorer vid operation, såsom försämrad läkning och ökad risk för bakterieinfektion. Man kan dessutom få svåra och farliga biverkningar när starka läkemedel och alkohol kombineras. Vidare finns det en ökad fallrisk.

Vi vill att du slutar röka och undviker alkohol 6 veckor innan operation. Vi rekommenderar också att du undviker både rökning och alkohol åtminstone de första 6 veckorna efter operation. Om det inte går att göra ett rökuppehåll i samband med operationen är det bättre att använda nikotinläkemedel än att röka, då röken är farligast för dig.

Tips för att sluta röka eller leva nikotinfritt

Rehabilitering

I vissa fall kan träning/rehab räcka som behandling för dina besvär helt och hållet, i andra fall ses det som en komplettering till din operation. Genom att träna upp styrka och rörlighet har du bättre förutsättningar till ett lyckat resultat av din operation.

Vi samarbetar bland annat med Capio Artro Clinic Rehab.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en ortopedisk specialistklinik i Stockholm med målet att förbättra hälsan och höja livskvaliteten för alla våra patienter.

Digitalt stöd inför och efter din operation för dig som ska operera ditt knä eller din höft

Vi vet att förberedelserna inför din operation och den rehab du utför efter operationen är viktig för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi har därför tagit fram ett digitalt stöd för dig som hjälper dig med förberedelserna inför operation och även med uppföljningen och din rehab efteråt. När du har information att ta del av eller när det är dags att genomföra en aktivitet får du ett sms med en länk till FRISQ. Du loggar in och identifierar dig med BankID.

I webplattformen FRISQ kommer du löpande att få information att läsa, tips och råd från fysioterapeuterna att ta del av, formulär att fylla i samt påminnelser för att du inte ska missa något viktigt. Vi vill via FRISQ göra det vi kan för att underlätta din resa från operation till återgång i ditt vanliga friska liv.

All information kommer även att finnas i pappersform, till exempel för dig som inte vill bli kontaktad digitalt.

Operationsalternativ

Har du frågor inför din operation?

Sjuksköterska tar emot samtal

Våra operationsplanerare svarar på frågor som rör din operation som förberedelser, läkemedelsintag eller väntetider till operation. 

De kan också hjälpa dig att boka in eller ändra din operationstid. 

Chatta med oss

Du kan också ringa oss på tel 08-546 20 400

 

Benbank vid höftprotesoperation

I samband med höftprotesoperation kan du donera höftkulan till vår benbank. Den kan sedan användas för att ersätta saknat ben vid t ex tumörkirurgi.

LÄS MER OM BENBANKEN