Capio
Capio
Capio
Vårdpersonal på operationsavdelning

Patientinformation och hemträningsprogram

Det finns mycket att tänka på för dig som har ett planerat besök eller operation - både förberedelser innan och vad du ska tänka på efter.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder specialistvård inom kirurgi, ortopedi och hud.

Här finns information till dig som har ett planerat besök eller operation - hur du på bästa sätt kan förbereda dig och vad du behöver tänka på och göra efteråt. 

Genom att träna upp styrka och rörlighet har du bättre förutsättningar till ett lyckat resultat av din operation.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder specialistvård inom kirurgi, ortopedi och hud.