Capio
Capio
Capio
händer

Här får hemlösa vård och stöd

19 december 2021

Svår bostadssituation i storstäderna, psykisk sjukdom eller skilsmässa. Det finns många anledningar till att människor hamnar i hemlöshet, och varje historia är unik. Därför jobbar Capio Vård för hemlösa brett på olika områden för att kunna finnas där för dessa individer – med öppenvård, heldygnsvård och uteverksamhet. Den röda tråden är alltid det varma, mänskliga bemötandet.

På Capio heldygnsvård i Stockholm finns 14 platser, varav en för palliativ omvårdnad. Hit kommer de som är 18 år eller äldre, när den fortsatta vården inte är lämplig eller möjlig att utföra i hemlöshet. Just nu är det julfint i avdelningens matsal, med adventsljusstakar i fönstren och röda blommor på borden. Det doftar kaffe och stämningen är lugn.  

– Det är ett väldigt meningsfullt arbete. Till största delen arbetar jag på Pelarbackens öppenvårdsmottagning men även ute på härbärgen och på sprututbytet, säger Katarina Klasa, allmänläkare, som idag hjälper till på heldygnsavdelningen. 

Katarina Klasa, allmänläkare

Klädförrådet på heldygnsvården

”Personalen är helt underbar” 

En av patienter på heldygnsvården är Maj, 75 år från Stockholm. Maj heter egentligen något annat, och är inlagd här sen några veckor tillbaka. Maj har ingen missbruksproblematik eller liknande, som många kanske förknippar med hemlöshet, utan hennes historia ser lite annorlunda ut.

– Min dotter gick bort och som en del i sorgearbetet åkte jag iväg på en resa jorden runt för att tillslut hamna i Thailand – och där blev jag kvar i 30 år. För en tid sen blev jag allvarligt sjuk och tillslut tvungen att återvända till Sverige. Jag flögs hit till Stockholm, där jag inte har något boende eller någon ordnad tillvaro längre.  
 
Maj säger att hon är en av de som haft fördomar om vad hemlöshet är, och vilka som blir hemlösa.

– Jag var till och med lite rädd att komma hit till avdelningen för jag visste inte alls vad som väntade. Men det har varit en väldigt fin upplevelse. Personalen är helt underbar, så goa och trevliga. Jag känner mig så väl omhändertagen med allt från kläder till god mat och såklart hjälp med mina åkommor. 

Varje historia är unik

Hemlöshet – en komplex situation 

Heldygnsvården har ett nära samarbete med öppenvårdsmottagningen Pelarbacken. Till Pelarbacken kan patienter komma på både bokade tider och drop-in, och få hjälp med allt ifrån fysiska och psykiska sjukdomar till tandvård och vaccinationer. Här jobbar ett team bestående av bland annat distriktsläkare, allmänsjuksköterskor, kuratorer, undersköterskor, psykiatriker och arbetsterapeuter, och det är unikt att ha en så bred kompetens under ett tak. Här är det stort fokus på samverkan och att ha en helhetssyn på patienten – allt för att underlätta diagnostisering och behandling. På mottagningen finns också en fotvårdsspecialist som ger medicinsk fotvård till patienter med cirkulationsrubbningar, sår eller andra besvär, något som är vanligt bland hemlösa.   

– Hemlöshet är komplext, och vi behöver se till hela patienten och hens behov. Vi möter allt från nyligen separerade män som blivit hemlösa till personer med psykisk ohälsa eller missbruk, till människor från andra länder som inte har samma skyddsnät som vi. Gemensamt för alla skulle jag säga är integriteten. De vill klara sig själva, men alla har inte förmågan till det. Och där kommer vi in, säger Annika Ahlstedt, vårdsamordnare med lång erfarenhet av patientgruppen och av att sköta samverkan mellan olika myndigheter och organisationer för att hjälpa människor ur hemlöshet.  

Lars Granelli och Mimmi Deinum gör sig redo för arbetsdagen

Capios uppsökande verksamhet på väg mot Jakobsberg

Den ombyggda skåpbilen, utrustad som ett behandlingsrum

Flexibel, uppsökande verksamhet

Men alla patienter har inte möjlighet att ta sig till Pelarbacken. Därför jobbar Capio, i samarbete med Beroendecentrums sprututbyte, även med uppsökande verksamhet – en ombyggd skåpbil utrustad som ett behandlingsrum tar sig ut till olika geografiska platser för att möta patienterna där de är. Idag är det sjuksköterskorna Mimmi Deinum och Lars Granelli som åker ut. 

– Det handlar mycket om ”harm reduction” och att finnas där med vilket stöd patienterna än behöver och hålla dem så friska som möjligt, berättar Lars. 

Den här dagen är bilen på plats i Jakobsberg vid Stadsmissionens härbärge. Samma tid och samma plats som varje vecka. Totalt sju patienter kommer förbi, de flesta för att byta sina sprutor eller få hepatit C-behandling. Mimmi och Lars frågar dem om boendesituation, hur det ser ut med sysselsättning och det allmänna måendet. Men en stor del av mötet är också det allmänmänskliga, det sociala – finns det fortfarande svamp i skogen? Hur mår flickvännen? Såg du det där på TV här om dagen? Många är återkommande patienter som de skapat relationer till. 

– Vi möter alla typer av individer och problematik men det ska alltid kännas precis som ett vanligt sjukvårdsbesök, det är ett helt vanligt sjukvårdsbesök, säger Mimmi. 

Följ Capio i sociala medier

man vid ett bord

Vem räknas som hemlös?

Enligt Socialstyrelsens definition är det en person som saknar egen bostad och är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 

Det finns ca 3000 hemlösa i Stockholm just nu, varav majoriteten är män. 

Våra mottagningar

Capio Vård för Hemlösa Heldygnsvård Stockholm
På vår vårdavdelning erbjuder vi medicinskt omhändertagande och omvårdnad till de som lever i hemlöshet.

Capio Vård för Hemlösa Pelarbacken
Vi är en öppenvårdsmottagning där de som lever i hemlöshet får vård och behandling.