Capio
Capio
Capio
Kvinnor som formar ett hjärta

Capio och Suicide Zero – tillsammans för psykisk hälsa och mot självmord

25 oktober 2022

Varje år funderar cirka 150 000 personer i Sverige på att ta sina liv. Förra året var det 1505 som faktiskt gjorde det. Det är fyra personer om dagen. Den svenska organisationen Suicide Zero jobbar aktivt för att förebygga psykisk ohälsa och minska antalet självmord. Nu inleder Capio ett samarbete med Suicide Zero för att bli en del av detta viktiga arbete.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett brett begrepp som innefattar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

Redan 2008 tog regeringen ett beslut om en nollvision för suicid men självmord är fortfarande ett stort samhällsproblem i Sverige. Varje år tar runt 1 500 människor sina liv. Siffran är konstant och i vissa grupper ökar den till och med varje år. Organisationen Suicide Zero vill få fler att göra mer för att minska antalet självmord, en vision som Capio vill bidra till.


— Vi är väldigt tacksamma över att Capio kontaktade oss och att vi nu har inlett ett samarbete. De når, via sin dagliga verksamhet, många som mår dåligt och ligger inom riskzonen för suicid. Med vår kunskap och Capios plattform kommer vi att nå ut till viktiga riskgrupper och fånga upp människor så att de får hjälp i tid, säger Kajsa Hagskog, ansvarig för företagssamarbeten på Suicide Zero.

Gemensamma aktiviteter

Under det kommande året planerar Suicide Zero och Capio att genomföra ett flertal initiativ tillsammans, bland annat internutbildningar på Capio inom suicidprevention och föreläsningar för personal som arbetar med specifika riskgrupper. Man kommer även ta fram stöd i form av ”hjälp till självhjälp”. Under våren planeras även en kampanj för att öka kännedom om att förhindra självmord.

Stegtävlingen I walk, I give

Under hösten anordnade Capio för andra året i rad en stegtävling där medarbetare från Sverige, Norge och Frankrike gick så många steg som möjligt under två veckor. Hela 5249 medarbetare deltog och sammanlagt gicks det 606 302 0302 steg. Pengarna från stegtävlingen, cirka 215 600 kronor, kommer att doneras till Suicide Zero.
— Det känns så viktigt att kunna bidra till Suicide Zeros arbete. Capios vision är att förbättra folkhälsan – en individ i taget och vi vill fortsätta göra vad vi kan för att tillsammans minska den psykiska ohälsan och suicidtalen, säger Liza Manestam, kommunikationsdirektör på Capio.

Här kan du läsa mer

Läs mer om Suicide Zeros arbete här: Suicide Zero - för ett samhälle utan självmord
Läs mer om hur Capio arbetar med psykisk hälsa här: Psykisk hälsa | Capio

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett brett begrepp som innefattar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

Följ Capio i sociala medier