Capio
Capio
Capio
ePatch hjärtmonitor

ePatch långtids-EKG: ger snabbare utredning och minskar vårdköerna

10 januari 2023

ePatch är en hjärtmonitor som sätts på bröstet och som mäter hjärtrytmsaktiviteten under 7 dagar, ett så kallat långtids-EKG. Monitorn är liten och fästs med ett plåster på bröstet så att man slipper sladdar och skav, vilket man ofta får om man har ett traditionellt bandspelar- EKG. Ytterligare en trevlig skillnad är det går att duscha med ePatchen. Monitorn skickas direkt hem till patienten så att patienten slipper besök på vårdcentralen och resultatet är klart inom cirka 25 dagar.

– Traditionellt långtids- EKG mäts oftast under 24–48 timmar, medan man med ePatch mäter i hela 168 timmar. Det gör att chansen att upptäcka oregelbunden hjärtrytm är betydligt större, säger Cecilia Meurling, drift-och utvecklingschef på Capio.

16 vårdcentraler har testat

Idén till ePatch- piloten föddes på en så kallad Pitch day för ett år sedan. Då träffade Capio olika företag som presenterade innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården. De företag som Capio valde att gå vidare med var Geras Solutions minnesmottagning och Philips långtids-EKG – ePatch. Därefter startades en pilot i mitten av oktober 2022, då vårdcentraler inom Capio erbjöds att testa ePatch. 16 vårdcentraler valde att vara med i piloten, 12 i Region Skåne och 4 i Västra Götalandsregionen.

–  Vårdcentraler som vill använda ePatch i stället för ett vanligt bandspelar-EKG skickar en remiss till Capio Hemma som har hand om remissflödet. När remissen tagits emot skickas en ePatch direkt hem till patienten som själv fäster dosan och mätningen påbörjas, berättar Cecilia Meurling.

– När patienten har haft ePatch på sig i 7 dagar skickas den tillbaka till Capio Hemma, tillsammans med en dagbok som patienten fyllt i. När vi får tillbaka monitorn laddar vi upp data från den till ett program där Philips biomedicinska analytiker tolkar den och skriver en rapport.  Rapporten laddas upp i patientens journal och ett remissvar skickas till vårdcentralen, säger Cecilia Meurling.

Kortare remisstid och snabbare resultat

Tack vare det snabba och smidiga arbetssättet har väntetiden förkortats rejält jämfört med ett vanligt långtids-EKG.

– För ett vanligt bandspelar-EKG ligger väntetiden runt 55–60 dagar innan vårdcentralen får remissvaret, med ePatch tar remissvaret cirka 25 dagar, säger Cecilia Meurling.

Just nu har 160 remisser för ePatch skickats från Capios vårdcentraler och 95 slutsvar från patienterna har inkommit. Både vårdcentralerna och patienterna är väldigt nöjda.

– Patienterna säger att det är lätt och smidigt att bära den lilla monitorn, utan att den syns.
De behöver inte heller oroa sig för att sladdar ska lossna, vilket dom ofta gör om dom har ett vanligt bandspelar-EKG, säger Cecilia.

ePatch används av fler vårdaktörer i Sverige, 2022 fanns 13 000 rapporter. I USA fanns över 1 miljon rapporter förra året.

Fördelar med ePatch långtids-EKG

  • Längre tid för mätning vilket ger ett mer tillförlitligt resultat
  • Patienten spar tid då hen får dosan hemskickad och behöver inte besöka sjukhus/mottagning för att få hjälp med att sätta på och ta av utrustningen.
  • Färre resor ger lägre miljöpåverkan.
  • Dosan är liten och smidig och går enkelt att dölja, och det går att duscha med den.
  • Kortare väntetid och snabbare utredning.

– Nu vill vi fortsätta samarbetet och få fler vårdcentraler att använda ePatch långtids-EKG. Tack vare ePatch får vi en högre kvalitet och mer data från mätningarna. Och framför allt, det underlättar väldigt mycket för våra patienter, säger Ali Rezai, digitaliseringschef på Capio.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier