Capio
Capio
Capio
Patient vid operation

Samarbete löser operationsköerna inom ortopedin – nu uppfylls vårdgarantin bättre

17 januari 2023

Efter sommaren 2022 var operationsköerna till ortopedin i Stockholm långa och det var svårt att uppfylla vårdgarantin. Lösningen var ett nära samarbete mellan Capios ortopediska verksamheter där outnyttjade operationssalar kunde användas genom personalsamverkan mellan de olika klinikerna. Resultatet blev nöjda patienter och förkortade väntetider.

Samarbete över gränser och vårdnivåer

Capio har sex ortopediska verksamheter i Stockholm; Spine Center, Ortho Center, Storängsbotten, Ortopediska Huset, Artro Clinic samt ortopedkliniken på S:t Görans Sjukhus. Alla sex hade efter sommaren långa köer till operation och man insåg att ett bättre samarbete mellan verksamheterna behövdes. På ett ställe kunde det finnas en ledig operationssal men ingen personal, samtidigt som personal från ett annat ställe kunde frigöras för att utnyttja den lediga operationssalen.

– Capio Storängsbotten hade ledigt operationsutrymme hos sig med personal, vilket innebar att ortopeder från Capio Artro Clinic kunde operera där i stället, säger Karna Karlsson, affärsutvecklare på Capio Ortopedi. Den operationskö som fanns på Artro Clinic kunde därmed kortas.

Även Capios akutsjukhus, Capio S:t Göran, ingår i samarbetet med att korta operationsköerna. På sjukhuset finns stor brist på operationssjuksköterskor. För att hjälpa till finns nu ett initiativ där Ortopediska Huset opererar handledsfrakturer från S:t Göran i sin verksamhet, i en operationssal per vecka.

– Läkare från Capio S:t Görans Sjukhus åker till Capio Ortopediska Huset och genomför operationer, där det finns lediga salar och fler operationssjuksköterskor, säger Karna Karlsson.

Minskade köer och uppfylld vårdgaranti

Samarbetet mellan verksamheterna har lett till att vårdköerna minskats och att patienterna har fått sin operation närmare ramen för vårdgarantin, det vill säga tid för operation inom tre månader.

– Vi säkerställer att vi använder alla våra resurser och flyttar på vår personal i stället för patienterna. Och nyttjar de operationssalar där man kan göra enklare operationer på ett effektivare sätt, berättar Karna.

Tack vare samarbetet har verksamheterna lärt känna varandra och vet vilken kapacitet och resurser som finns på de olika verksamheterna.

– Nu jobbar vi tillsammans och har nära varandra inför kommande utmaningar. Det är bara att lyfta luren och se om hjälp finns. Detta blir så mycket bättre för både patienten och för personalen, säger Karna Karlsson.

Mål att bli helt köfria

Capios ortopediska verksamheter i Stockholm fortsätter nu arbeta gemensamt och målet är att bli helt köfria. Vi jobbar med att få bort väntelistor, säkerställa att det finns operationsresurser och få kunskap om olika arbetssätt inom respektive klinik. Tydligast är samarbetet mellan Artro Clinic, S:t Göran, Ortopediska Huset och Storängsbotten.

– Resultatet av samarbetet är inte bara att patienterna nu slipper långa köer och att vårdgarantin uppfylls, utan också att våra verksamheter kan lära av varandra, dela kunskap och fortsätta samarbeta. Det bästa sättet att integrera är att lösa ett gemensamt problem, avslutar Karna Karlsson.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier