Capio
Capio
Anna Tengvall

Capio Läkare i SÄBO ökar patientsäkerheten med ny rondplattform

27 februari 2023

Capio Läkare i SÄBO (Särskilt boende för äldre) ansvarar för läkarinsatserna på cirka 190 äldreboenden runt om i Region Stockholm. Tillsammans med företaget Collabodoc har de tagit fram en ny rondplattform för att möjliggöra en säker kommunikationsväg mellan sina läkare och kommunens SÄBO-sjuksköterskor. 

Om Capio Läkare i SÄBO

På uppdrag av Region Stockholm ansvarar vi för läkarinsatserna på cirka 190 äldreboenden runt om i regionen. Här kan du läsa mer.

Initiativet är taget av Anna Rådesjö, verksamhetschef på Läkare i SÄBO tillsammans med tidigare medicinsk ansvarig läkare, Dag Salaj. Rondplattformen fungerar som ett alternativ till de nuvarande rondlistorna i pappersformat som upplevs, av både läkare och sjuksköterskor, som ”gammalmodiga” och ibland svårlästa då de ofta är handskrivna.  

– Verktyget hjälper oss att kommunicera på ett effektivt sätt. Läkarna har möjlighet att fokusera på att sätta in åtgärder i stället för att lägga tid på exempelvis tyda texten i rondärendet tillsammans med sjuksköterskan samtidigt som det ökar patientsäkerheten, säger Anna Rådesjö.  

Digital rondplattform i mobilen 

Verktyget rondplattformen är en kommunikationsplattform för läkare inom primärvård och sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård på SÄBO. Plattformen möjliggör en effektiv och säker kommunikationsväg med möjlighet att lägga in ärenden samt skicka över både filer och bilder utan att bilderna lagras på användarnas mobiler. Ärenden kan besvaras asynkront och hanteras när det passar personalen bäst. Alla ärenden taggas i sin tur med vem som lagt in ärendet.   

Anna Tengvall, Specialistläkare inom Geriatrik på Capio Läkare i SÄBO, har varit drivande i projektet sedan start och ser stora förbättringar i arbetssättet ute på SÄBO och för läkarna.

– Verktyget underlättar, förenklar och snabbar på kommunikationen mellan läkare och sjuksköterska samt skapar en mer kontinuerlig läkarkontakt under veckan. Exempelvis vid ärenden som inte kräver hembesök eller större diskussioner, dessa kan åtgärdas direkt samtidigt som ärenden som ska upp på rond kan förberedas bättre. Den fysiska ronden blir därmed av högre kvalitet och kan ägnas åt hembesök, anhörigsamtal och teamdiskussioner, berättar Anna Tengvall.  

Förberedelser inför rond och uppföljning efteråt 

Plattformen möjliggör att sjuksköterskorna på SÄBO kan förbereda sig inför rondtillfället samtidigt som läkaren kan hantera vissa ärenden, såsom läkemedelsförskrivningar innan rond. Vilket skapar en lugnare, säkrare och mer kvalitativ rond där fokus kan ligga på patienten. Verktyget ger även möjlighet att följa upp ärenden bakåt i tiden, till exempel i samband med kvalitetsarbete.  

 

 

Om Capio Läkare i SÄBO

På uppdrag av Region Stockholm ansvarar vi för läkarinsatserna på cirka 190 äldreboenden runt om i regionen. Här kan du läsa mer.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier