Capio
Capio
Händer

Capio vill öka kunskapen om Endometrios

9 mars 2023

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som sitter som fläckar, eller ”härdar” runt livmoder, buken eller andra delar av kroppen. 2 av 3 får symptom redan i tonåren, men det kan vara svårt att veta när man ska söka hjälp, och att faktiskt få en diagnos.  På Capio finns ett nära samarbetet mellan Capio Gyn och Centrum för smärta och utmattning där patienter med Endometriois får specialiserad hjälp. Hör patienten Annas berättelse om hur hon fått hjälp att hantera sin smärta.

Mer om Centrum för smärta och utmattning

Här kan du läsa mer om Centrum för smärta och utmattning och deras verksamhet.

– Vi behöver ha ett vårdflöde som hjälper unga kvinnor komma rätt i vården och att bli trodda. Problemet idag är att kunskapen är låg i samhället i stort, vilket fördröjer insättande av behandling, och det i sin tur ökar ohälsan, berättar Anna-Sofia Melin, specialistläkare i gynekologi på Capio Gynekologi Globen.

På Capio Gynekologi i Globen sker ett första steg i att börja utreda Endometrios. Här kan man göra mycket med små medel för att hjälpa patienten. 

– När smärtan blir kronisk påverkar den hela livet – skola, arbete, relationer. Där kommer Capio Centrum för smärta och utmattning in som en fantastisk möjlighet i vårdkedjan, med sina specialister som jobbar i team runt patienten med alla dessa olika delar, säger Anna-Sofia Melin.

Hur kan Capio hjälpa patienter med Endometrios?

– Endometrios är ett långvarigt smärttillstånd och precis som vid andra långvariga smärttillstånd behöver man lyfta blicken, och som i det flesta fall inte bara fokusera på det rent gynekologiska, utan också titta på helheten, berättar Jenny De Korostenski, leg fysioterapeut och specialist i smärta, på Capio Centrum för Smärta och utmattning.

På Capio Centrum för smärta och utmattning fokuserar man både på hela människan och livet i stort. De jobbar i team, med flera olika professioner, som samarbetar runt en patient. Det huvudsakliga målet är att öka patientens livskvalitet.

– Mycket i rehabiliteringen initialt handlar om att öka kunskapen kring långvarig smärta och hur den påverkar kroppen men också livet i stort. Programmet pågår under 3–4 månader, med målet att utforska, öva och ta till sig nya verktyg och strategier, säger Jenny De Korostenski.

 – Vi blandar gruppbehandling med individuella inslag. Ur ett psykologiskt perspektiv handlar det om att träna verktyg för hjärnan att flytta fokus från smärtan som är så otroligt laddat och komma i kontakt med som är lustfyllt i livet igen, säger Valeria Mattsson, psykolog på Capio Centrum för smärta och utmattning.

Goda resultat efter behandling

Centrum för smärta och utmattning samarbetar med Uppsala universitet i ett pågående forskningsprojekt där de planerar att utvärdera effekterna av rehab-programmet för denna patientgrupp, både på gruppnivå och i ett senare skede på individnivå.

 – Endometrios blir så lätt svart eller vitt. Diagnosen i sig kommer högst troligt att vara kvar. Men diagnosen ger ringar på vattnet – och dom kan man påverka. Många som kommer hit till oss har ju problem på andra sätt; de är spända i kroppen ledsna, frustrerade, kan ha dåligt samvete. Man kan känna sig misslyckad fast man egentligen kämpar hela tiden, säger Valeria Mattsson, psykolog på Capio Centrum för smärta och utmattning.

– Det är också mycket vanligt att patienter med Endometrios har symptom på utmattning eller har ont på andra ställen i kroppen, just på grund av att det är en kamp att leva med långvarig smärta fast det inte alltid syns för andra, säger Jenny De Korostenski.

– Efter programmets slut ser vi en ökad kunskap och förståelse för hur kropp och hjärna fungerar. En förståelse för att man behöver ha en balans mellan vad som tar och vad som ger energi. Vi ser därmed ett minskat lidande och ett förbättrat mående. Patienterna lär sig verktyg för att förhålla sig till sin smärta, och utveckla sätt att leva med den, vilket leder till ökad upplevd livskvalitet, avslutar Valeria och Jenny.

Patienten Anna berättar om sin Endometrios

I filmen nedan får vi höra Anna berätta om sin Endometrios och hur hon fått hjälp att hantera sin smärta tack vare Capio Centrum för Smärta och utmattning.

Mer om Centrum för smärta och utmattning

Här kan du läsa mer om Centrum för smärta och utmattning och deras verksamhet.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier