Capio
Capio
Capio
Elin Sjöblom

Succé för utbildning i intermediärvård

2 mars 2023

Under hösten 2022 startade en av de första högskoleutbildningarna i intermediärvård för sjuksköterskor på Karolinska Institutet. Initiativtagare till utbildningen är Elin Sjöblom, sjuksköterska på MAVA 41/IMA 40 på Capio S:t Görans Sjukhus.

Capio S:t Görans Sjukhus

Vill du läsa mer om Capio S:t Görans sjukhus?

Begreppet intermediärvård är relativt nytt i Sverige. Även om det blivit allt vanligare med intermediärvårdsavdelningar har det tidigare inte funnits någon formell utbildning på området i Stockholmsregionen (inom Region Skåne har en utbildning getts hösten 2022). Elin Sjöblom, som är specialistsjuksköterska i medicinsk vård och aktiv i introduktionsutbildningen på IMA, såg därför ett behov av en samlad utbildning på högskolenivå som fokuserar just på omvårdnad inom intermediärvård.

– Det som funnits är interna utbildningar som getts på olika intermediärvårdsavdelningar, men det har ju skilt sig mycket åt i hur de varit uppbyggda och vilka arbetssätt som lärs ut. Mycket har sjuksköterskorna fått lära sig helt enkelt genom att arbeta i intermediärvården, och genom andra utbildningar som tar upp delar av det man behöver kunna, berättar hon.  

Från idé till universitet

För att gå från idé till en färdig högskoleutbildning krävdes dock många steg. Elin Sjöblom kom i kontakt med Eva Joelsson Alm, som är universitetslektor på KI och berättade om sin idé.

Tillsammans med docent Patrik Lyngå (examinator på utbildningen) har de under två års tid arbetat med att ta fram ett kursupplägg och innehåll som fyller de pedagogiska och vetenskapliga krav som finns för en sådan utbildning.

Medicin och omvårdnad

Resultatet blev utbildningen ”Omvårdnad inom intermediärvård”, som är på 7, 5 högskolepoäng (halvtidsstudier) och har getts på distans, men med 6 gemensamma kursdagar via Zoom och 4 dagar på campus med praktisk metodövning.  

Utbildningen har hållits i olika moduler enligt strukturen A-E, med mycket fokus på hur olika sjukdomar verkar i kroppen, och vilka medicinska- och omvårdnadsmässiga åtgärder som behövs för att motverka svikt i olika organsystem. Övervakning och behandling vid cirkulationssvikt, andningssvikt och andra akuta tillstånd är viktiga delar i kursen, liksom teamarbete och kommunikation. Bedömning, prioritering och strukturerat omhändertagande av omvårdnadsbehov ingår också.  

Många av föreläsarna på kursen, både läkare och sjuksköterskor, kommer ifrån Akutkliniken Capio S:t Göran, och även en del av deltagarna.

– Men vi har haft deltagare från hela Sverige, vilket varit väldigt roligt i att få träffa folk från så många olika intermediärvårdsavdelningar, och lära sig om hur de jobbar där, berättar Elin Sjöblom, som också varit en av lärarna på utbildningen.   

Attraktiv utbildning

I den första omgången som gavs hösten 2022 fanns 25 platser. Kursen blev mycket uppskattad, med 4,8 av 5 möjliga i kursbetyg från deltagarna. Nu under våren 2023 utökades kursen till 40 platser, och har haft drygt 200 sökande.  

– Det roligaste med kursen är att den sätter fokus just på omvårdnaden inom intermediärvården, vad vår roll som sjuksköterskor är, och hur viktig den är för patienten. Det är också roligt att det är en formell högskoleutbildning som går att tillgodoräkna sig för deltagarna, berättar Elin Sjöblom.

Att både överleva och leva

Hon brinner tydligt för intermediärvård – ”det roligaste som finns” – och vill lyfta betydelsen av en god omvårdnad och vikten av sjuksköterskans kompetens inom denna.

– Det som utmärker omvårdnad inom intermediärvård är att vi sjuksköterskor arbetar målstyrt med ett paket av åtgärder. Vi arbetar med både medicinska åtgärder som vi har som generella ordinationer, eller från läkare, och omvårdnadsåtgärder. Patienterna behöver ju ofta hjälp med mycket, så vi får vara deras armar och ben och göra de saker de inte kan göra själva. Det finns också en viktig psykosocial aspekt i att stötta i en svår sjukdom. Det handlar både om att patienterna ska överleva, och att de ska få ett bra liv framöver, avslutar Elin Sjöblom.

Capio S:t Görans Sjukhus

Vill du läsa mer om Capio S:t Görans sjukhus?

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier