Capio
Capio
Capio
Läkare och patient

Capio deltar på Vitalis – Nordens största konferens för eHälsa

22 maj 2023

Den 23–25 maj går Vitalis av stapeln, Nordens största konferens för eHälsa. Capio är självklart på plats under konferensen och berättar om datadriven rehabilitering, digifysisk nära vård, AI för förbättrad vård av unga vuxna med psykisk ohälsa, patientdelaktighet och mycket mer. Här presenteras Capios seminarier, som du inte får missa.

Digifysisk nära vård + kunskapsstyrning = sant? 

En storskalig digifysisk näravårdomställning har börjat: Vi skiftar till proaktiv, digital ingång för uppföljning av kronisk sjukdom. Vi kan nu lämna reaktiva och manuella arbetssätt bakom oss, och på ett bättre sätt hjälpa halva befolkningen som har kronisk sjukdom. Under föreläsningen beskrivs hur det kan ske i ordinarie primärvård med hjälp av 4 primärvårdsanpassade verktyg: en digital kommunikationsplattform + automatiserad dataöverföring + ett kvalitetssystem + ett integrerat beslutstöd.  

– Vi har nu bättre möjligheter än tidigare att faktiskt ägna vår tid åt det vi är utbildade för: bedömning, prioritering och behandling - oavsett kontakttyp - och praktiskt använda oss av kunskapsstyrningens arbete för en jämlik vård, säger Magnus Röjvall, regional medicinsk chef på Capio Närsjukvård. 

Läs mer om seminariet här   
Tisdag 23 maj klockan 13:30-14:00 A5 
Föreläsare: Magnus Röjvall 

Datadriven rehabilitering, nu på riktigt! 

Capio Rehab Orust har i tre månader haft ett pilotprojekt med virtual reality (VR) för rehabilitering av smärttillstånd i nacke och huvud. Johan Ellegård, verksamhetschef och Victor Stenberg, fysioterapeut har med hjälp av Ramsay Santés Innovationshub och dess samarbetspartner Curest implementerat en datadriven rehabiliteringsprocess med lyckat resultat. Victor som till vardags hjälper patienter med exempelvis nackskador har aldrig sett något liknande. 

– Patienterna är supernöjda och engagerade och jag som fysioterapeut får med hjälp av VR-headset en ocean av data som möjliggör en kvalitativ och datadriven rehabilitering, att den dessutom är mycket roligare än den traditionella behandlingen hjälper självklart också, säger Victor Stenberg, fysioterapeut på Capio Rehab Orust.  

Victor och Johan delar med sig av hur Capio Rehab Orust arbetar med data, tekniken och varför patienterna tycker det är så otroligt roligt samtidigt som de alla blivit mycket bättre.   

Läs mer om seminariet här   
Onsdag 24 maj 2023. Klockan 9-9:30 A6 
Föreläsare: Johan Ellegård, Sören Meelby, Victor Stenberg  

Dags att skrota remissen och bjuda med patienten på resan?

Sveriges befolkning är otillräckligt involverade i sin egen vård. När vi samarbetar mellan vårdnivåer använder vi oss idag av två extremer: Antingen skriver vi remiss där patienten tvingas vara helt passiv i förloppet, eller så hänvisar vi individen som då tvingas ta hela ansvaret själv både för kontakt i nästa steg och för informationsöverföring. Framtiden är digital samverkan, där patienter och vårdgivare möts på nya sätt för att ersätta extremerna remiss och hänvisning. Patienten bjuds med på resan för ökad trygghet, delaktighet och individualiserat stöd. 

Läs mer om seminariet här   
Onsdag 24 maj klockan 11-11:15 F1 
Föreläsare: Katarina Wettin, Magnus Röjvall 

AI för förbättrad vård av unga vuxna med psykisk ohälsa 

Forskning visar att psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och unga vuxna, både nationellt och internationellt. Det finns stora förhoppningar om att artificiell intelligens (AI) ska kunna bidra till att utveckla och förbättra vården för unga vuxna med psykisk ohälsa, men det kräver att arbetssätt och vårdprocesser i den praktiska vårdkontexten förändras. 

För att främja unga vuxnas psykiska hälsa och förebygga ohälsa driver Högskolan i Halmstad och Capio Ramsay Santé det gemensamma forskning- och samverkansprojekt PadAI inom ramen för forskningsprofilen CAISR Health vid Högskolan i Halmstad. 

Kartläggningsfasen som avslutas under våren 2023 har syftat till att förstå området psykisk ohälsa bland unga vuxna och hur AI-applikationer kan stödja utvecklingen av preventiva insatser. Under denna fas har forskare från Högskolan i Halmstad intervjuat olika representanter från hälso- och sjukvården såsom vårdpersonal, chefer, kvalitetsutvecklare och politiker samt unga vuxna (18–30 år) med erfarenhet av att söka vård för psykisk ohälsa. Under våren 2023 påbörjas fas 2 som syftar till att tillsammans med deltagare från hälso- och sjukvården samt unga vuxna med erfarenhet av att söka vård för psykisk ohälsa utveckla strategier, anpassade vårdprocesser och preventiva insatser som är lämpliga för att uppnå en sammanhållen god och nära vård för målgruppen. 

Läs mer om seminariet och boka din plats här  
Onsdag 24 maj klockan 10:30 - 12:15 R17/18 
Föreläsare: Jens Nygren, Johan Wahlström, Lena Petersson, Niklas Sundler 

Är det de äldre som inte förstår systemet eller systemet som inte förstår de äldre?

När hälso- och sjukvården digitaliseras i snabb takt riskerar vissa grupper att drabbas av digital exkludering. Äldre personer är överrepresenterade bland dessa, trots att ålder i sig inte är ett hinder för att använda digitala lösning. Detta panelsamtal handlar om hur vi kan använda evidens och goda exempel från verksamheter som lyckats, för att bygga system som äldre kan och vill använda. 

Läs mer om seminariet här   
Onsdag 24 maj klockan 16:30-17 A4 
Föreläsare: Anna-Karin Edstedt Bonamy, Katarina Wettin, Lina Nilsson 

Ramsay Santé's Living Labs & Accelerator  

In 2022, Ramsay Santé officially launched its "Accelerator Programme" and network of "Living Labs".  

The Living Labs and Accelerator Programme play an important part in our ambition to innovate and transform the way we do healthcare across our markets in Ramsay Santé; covering France, Sweden, Norway, Denmark and Italy. In this context, our goal is to ensure that we reach our Group’s strategic objectives, whilst enabling an agile and structured process in which we work with the best innovative start-ups - creating value for both the start-up and Ramsay Santé along the way. 

Each year we engage with hundreds of companies across our group. We identified early on that we needed a structured process to ensure we succeed in collaborations with innovative external companies and start-ups, whilst remaining agile and flexible. 

Läs mer om seminariet här  
Tisdag 23 maj klockan 13-13:30 F3 
Föreläsare: Michael Adam Adler, Towa Jexmark 

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier