Capio
Capio
Robotpremiär

Ortopediska Huset – först i Sverige med ny robotkirurgi

12 maj 2023

Att vara i framkant kräver en hel del. Dels en personalstyrka som är sammansvetsad och erfaren, dels att kunna lyfta huvudet och blicka framåt. Capio Ortopediska Huset i Stockholm är en av Sveriges största kliniker för ortopedisk kirurgi, i synnerhet inom höft- och knäproteskirurgi. De är en modig och nyfiken klinik som hela tiden skruvar och vrider för att utveckla ortopedin och i måndags var det inget undantag. Efter lång planering var det äntligen dags för robotpremiär där man opererade den första knäprotespatienten med datorunderstöd. Kliniken har redan hunnit med åtta operationer, och utför nu detta dagligen i klinisk vardag och räknar med att göra ungefär 200 datorstödda operationer per år.

Capio Ortopediska Huset Stockholm

Här kan du läsa mer om en av Sveriges största kliniker för ortopedisk kirurgi.

Nicolas Martinez- Carranza, läkare och ansvarig operatör, och Martin Thorsell, VD och verksamhetschef på Capio Ortopediska Huset, berättar att alla operationer hittills har varit lyckade och ser positivt på framtiden med den nya metoden.

– Den här metoden är spridd utomlands men ännu inte etablerad i Sverige. Det känns väldigt inspirerande och kul att redan vara i gång med en metod som vi tror kommer vara efterfrågad på sikt, säger Martin Thorsell.

Roboten ger viktig input till den kirurg som utför operationen

Med den nya metoden som Capio Ortopediska Huset håller på att testa under en tvåårsperiod får kirurgen 3D understöd i realtid vilket underlättar exakt planering och positionering av protesdelarna, vilket ökar precisionen. Alla moment utförs av kirurgen, det är alltså inga beslut eller åtgärder som lämnas över till en robot, precis som vid andra robotassisterade operationer som blivit rutin inom till exempel urologisk kirurgi. Roboten använder Real-Intelligence mjukvara för att erbjuda breda möjligheter och ett växande utbud av ledrekonstruktionsindikationer, så som total och partiell knäkirurgi och knäproteser.

– När man gör knäproteser handlar det om att sätta protesen i ett visst läge och vinklar. Det här är en avancerad och datastyrd metod som dokumenterar själva proceduren som sedan finns kvar i datorn. Vi kan nu därför gå tillbaka och se exakt hur vi gjorde under operationen, säger Nicolas Martinez- Carranza.

En annan positiv synpunkt med roboten är att man på sikt även kan minimera instrument som används under en operation, vilket ur ett ekonomiskt perspektiv kommer bli mer lönsamt. Det är även en mer individanpassad metod där man kan mäta, se hur leden sträcker och vilket håll som den är vinklad åt och kan därför styra operationen utifrån individ.

Även om kliniken redan gör flest knä- och höftprotesoperationer i Sverige, ser man positiv på det ökade flödet av operationer som kan göras med den nya metoden.

– Vi är superspecialiserade på höft- och knäprotesoperationer, vilket har gjort att vi är väldigt effektiva och framför allt självsäkra i processen. Det ger de bästa förutsättningarna till utmärkta resultat i nationella kvalitetsregister och en mycket låg risk för postoperativ infektion, säger Martin Thorsell.

En attraktiv arbetsplats och det självklara valet för patienter

Capio Ortopediska Huset är inte bara en fantastisk arbetsplats för en mer erfaren personalstyrka, man är också det självklara valet om man är i början av sin karriär. Detta på grund av att man får mycket hands-on erfarenhet på kliniken, men också möjligheten att få jobba där framtiden redan är en del av vardagen.

– På andra ortopediska kliniker och sjukhus kan du gå långa perioder utan att få göra en enda operation. På vår klinik får du vara med direkt i det operativa. Vi tror helt enkelt att den kommande generationen av ST-läkare till exempel får mycket mer hands-on erfarenhet hos oss än på andra ställen. Vi vågar, är nyfikna och jobbar där framtiden är, säger Nicolas Martinez- Carranza.

– Vi visar framfötterna och andra har redan hört av sig och är lite avundsjuka att vi får testa den här nya metoden. Vi är en arbetsgivare som satsar och är moderna och jag är tacksam över att Capio är så pass modiga att vi får testa nya metoder som utvecklar personal – men som framför allt gynnar våra patienter, avslutar Martin Thorsell.

Capio Ortopediska Huset Stockholm

Här kan du läsa mer om en av Sveriges största kliniker för ortopedisk kirurgi.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier