Capio
Capio
Capio
App minskar stillasittande hos barn

Ny app minskar stillasittande och stärker hälsan hos barn

4 maj 2023

I samarbete med Generation Pep startade Capio under 2018 ett förebyggande program på barnavårdscentraler i syfte att minska andelen barn som drabbas av ohälsa, till exempel övervikt. Projektet ökar kunskapen bland barn och föräldrar om vikten av bra kost och fysisk aktivitet och erbjuder konkreta verktyg till stöd för goda mat- och rörelsevanor.

Läs mer om Generation Pep

Generation Pep arbetar för barn och ungas hälsa. Här kan du läsa mer om deras arbete.

Tillsammans med forskaren Marie Löf vid Karolinska Institutet och Generation Pep har man bidragit till ett projekt som heter MINISTOP, där även BVC från Region Östergötland deltagit. MINISTOP är en app som ska underlätta för föräldrar och barn att göra hälsosamma val i vardagen. Appen finns tillgänglig på flera olika språk; svenska, engelska, arabiska och somaliska, och har som målsättning till att främja hälsosamma matvanor och minska stillasittande skärmtid.

19 barnavårdscentraler har deltagit

Appen har använts på 19 av Capios barnavårdscentraler över hela landet under sex månader och nyligen presenterades en vetenskaplig studie där man följt användarna av appen.

 – I de familjer som använt appen kunde vi se att barnen hade signifikant lägre intag av söta och salta snacks, söta drycker, samt mindre skärmtid. Det är dessutom väldigt glädjande att föräldrar som använt appen själva menar att de nu känner en högre tilltro till sin egen förmåga att främja goda levnadsvanor hos sitt barn säger Marie Löf, ansvarig för studien MINISTOP 2.0.

En av de som har varit positiva till appen är barnsjuksköterskan Jennie Eriksson. Hon jobbar på Berga BVC i Linköping sedan januari 2013 och delar även upp sin tid på Vasastadens BVC. Som om det inte skulle vara nog är hon även med i Capios BVC-råd. Enheten fick tidigt erbjudande om att vara med och man valde då att delta och erbjuda familjer som kom med sina barn på 2,5 årsbesöket.

 – MINISTOP-appen ger föräldrar möjlighet att få bra alternativ på nyttiga mellanmål och tips på vad de kan erbjuda sitt barn att äta, tips på aktiviteter och lagom stora portioner, säger Jennie Eriksson.

Jennie och kollegorna erbjöd att visa appen på sina egna telefoner och förklara att föräldrarna själva kunde välja hur de ville använda appen. Att den kan vara ett bra verktyg för att hitta alternativ till onyttig mat och ge dem enkla tips på recept.

 – Det är fina bilder och bra beskrivet i appen vilket bidrar till att göra den attraktiv för föräldrar att använda. Allt bygger på frivillighet men det gäller att hjälpa till att motivera till varför det kan vara bra med inspiration och mer tips, fortsätter Jennie Eriksson.

Fortsatt arbete kring projektet

Projektet har hittills varit en del av 19 BVC-kliniker inom Capio men kommer nu att expandera och på sikt bli tillgängligt på alla av Capios barnavårdscentraler. Detta på grund av att resultatet av studien har visat än mer på hur viktigt det är att fortsätta arbeta med hälsa och hitta lösningar som är enkla för föräldrar att använda.

 – Vi på BVC har en viktig roll att informera och motivera föräldrar till sunda kostvanor och tidigt lära barn vikten av att äta bra och röra sig. Vi kan verkligen göra skillnad och föräldrar lyssnar på vad vi säger. Motiverar vi användandet av MINISTOP-appen och visar hur den fungerar, ger vi barnen en bra möjlighet till en sund livsstil redan från start. De extra fem minuter vi lägger på att visa föräldrarna appen är helt enkelt väl investerade för barnens framtid, avslutar Jennie Eriksson.

 

Läs mer om Generation Pep

Generation Pep arbetar för barn och ungas hälsa. Här kan du läsa mer om deras arbete.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier