Capio
Capio
Capio
Patientmöte

Att läsa sin journal gör patienterna mer delaktiga i sin vård

9 juni 2023

Emelie Olsen började arbeta som kurator på Capio Vårdcentral Klippan i oktober förra året. Hon har arbetat på flera olika ställen tidigare och lade snabbt märke till en stor skillnad jämfört med tidigare arbetsplatser. På Capio vill man involvera patienten i att läsa sin journal, för att undvika missförstånd och få patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling.

Läs din journal via 1177

På 1177.se kan du logga in och läsa din journal.

Alla som arbetar inom vården är bara människor och kan ibland uppfatta saker fel. Att be patienten läsa sin journal efter sitt besök gör att man kan upptäcka felaktigheter eller missförstånd och kan reda ut vad man faktiskt kom överens om vid besöket.  

– Vid mina besök är det alltid många känslor inblandade. Innan vi avslutar ett besök sammanfattar jag besöket och även det vi planerar framåt. Jag är väldigt mån om att patienten ska känna igen sig och förstå det jag skriver, säger Emelie Olsen, kurator på Capio Vårdcentral Klippan.

Emelie berättar alltid för patienten hur hennes besök fungerar. Innan besöket är slut sammanfattar hon besöket för att patienten ska ha samsyn i vad de kommit fram till.

– Jag sammanfattar det vi kommit fram till under besöket och ber patienten att läsa igenom sin journal till nästa gång vi ses. Det gör att patienten blir aktiv i sin egen behandling och har full koll på vad vi har bestämt, säger Emelie Olsen.

Viktigt att respektera patientens integritet

Ofta återkommer patienten vid nästa besök och frågar om saker som står i journalen eller undrar vad Emelie menar men vad hon skrivit. Då har de en diskussion och Emelie får förklara varför hon anser att informationen behöver stå med. Det kan vara en svår balansgång att låta patienten behålla sin integritet samtidigt som man behöver förmedla viktig information i behandlingen.

– Det är jätteviktigt att respektera patientens integritet. Man skriver respektfullt, konkret och sakligt i journalen. Jag tänker alltid ”är det här relevant för patienten?” eller ”kan det här skapa oro för patienten?” innan jag skriver journalen. Jag skriver aldrig något som jag inte redan har berättat för patienten, säger Emelie Olsen.

Emelie berättar att det ofta är mycket känslig information som kommer fram under hennes besök. Ibland är det viktig information som behöver vara med i journalen som är viktig för patientens behandling och för framtida behandlare.

– Det kan exempelvis handla om att en patient inte vill att det ska stå att hen har aggressionsproblem eller är våldsam. Det är viktig information som behöver stå med i journalen eftersom det kan ha betydelse för behandlingsplanen och det är även en skyddsfaktor för mina kollegor om de ska träffa patienten. Journalen är ju vårt arbetsverktyg, säger Emelie.

De flesta av Emelies patienter läser alltid sin journal och återkommer till nästa besök och frågar varför det står på ett visst sätt. Emelie har aldrig behövt ändra något i journalen utan bara förklarat varför hon har skrivit som hon gjort och då har patienten förstått.  

– Mina patienter är tacksamma för att dom får ta del av sin journal och det som rör dom själva. Jag vill uppmuntra mina kollegor till att involvera sina patienter i att läsa sin journal, för jag tror att det leder till färre missförstånd och att patienterna blir mer aktiva i sin egen behandling, avslutar Emelie Olsen.

Emelies tips för hur du skriver bättre i journalen

  • Använd ett enkelt språk
  • Skriv aldrig det du inte hade kunnat säga patienten
  • Sammanfatta alltid mötet och uppmana patienten att läsa sin journal och återkomma vid nästa besök om det är något hen inte förstår eller undrar över

Så svarar patienterna

I april genomförde Capio en enkätundersökning där vi ställde tre frågor till män och kvinnor i Sverige mellan 18–80 år (ej endast besökare hos Capio) om de läser sin journal på 1177 eller inte. Undersökningen visar att en stor andel tycker att det är värdefullt att läsa sin journal. 

På frågan om patienten läst sin journal på 1177 efter ett vårdbesök under de senaste 12 månaderna så svarade 80 % JA och 20 % NEJ. Störst andel av de som läser sin journal år mellan 26–35 år. Av de som svarade att de läst sin journal, svarade 45 % att de upplever att innehållet är enkelt och tydligt.

Läs din journal via 1177

På 1177.se kan du logga in och läsa din journal.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier