Capio
Capio
Capio
Patientmöte

Capio öppnar ny mottagning för psykisk ohälsa

5 juni 2023

Sedan några veckor tillbaka har den nya mottagningen Capio Hjärnhälsan Privat varit i gång. Mottagningen tillhör patientområdet Capio psykiatri och är en helprivat mottagning som arbetar på uppdrag av patienter, företag och försäkringskunder. Här finns specialister inom psykiatri och psykisk ohälsa som tar hand om patienter som behöver rehabilitering av långvarig smärta, stress eller utmattning.

Capio Hjärnhälsan Privat

Här kan du läsa mer om vad den nya mottagningen erbjuder och hur du kommer i kontakt med oss.

– Vi är en mottagning som kan erbjuda ett helhetsansvar för personer med psykisk ohälsa, både gällande behandling och rehabilitering. Under samma tak samarbetar psykiatriker, rehab specialist, smärtläkare, fysioterapeuter med specialistkompetens, psykologer, arbetsterapeuter, rehabkoordinatorer och sjuksköterskor, vilket gör att vi har en holistisk ingång på patientens problem, säger Catarina Stenmark, verksamhetschef på Capio Hjärnhälsan Privat.

Personlig behandlingsplan

På Capio Hjärnhälsan Privat kan du få vård som privatpatient eller genom din försäkring. Här finns specialister inom psykiatri (psykisk ohälsa), beroende, långvarig smärta och rehabilitering. Som patient erbjuds du ett första möte gratis via video och därefter tas en personlig behandlingsplan fram.

– Hos oss kan du få hjälp både digitalt och fysiskt. Vi tar alltid fram en personlig behandlingsplan tillsammans utifrån dina behov och förutsättningar, säger Catarina Stenmark.

Mottagningen vänder sig också till skola för skolhälsovård och företag genom att erbjuda företagshälsovård, stresshantering, preventiva hälsoinsatser, chefsstöd och rehabilitering.

– Vi har en bred specialistkompetens när det gäller bedömning av psykisk ohälsa, stress och långvarig smärta vilket möjliggör rätt vård till rätt specialist i rätt tid för varje patient – allt för en effektiv vårdprocess, säger Catarina.

Så här säger våra patienter

Patienterna börjar alltid med att fylla i ett mediciniskt formulär och gör skattningar utifrån symptombild. Utifrån det erbjuder mottagningen relevant profession och vård.

Vanliga symptom som patienter kan söka för är:

  • Stress, utmattning, stressreaktion
  • Sömnstörning
  • Depression och ångest
  • Oro – generaliserad oro
  • Långvarig smärta
  • Traumatiska händelser, enklare trauma
  • Livskriser
  • Ätstörning
  • Beroende
  • Medberoende

– Eftersom vi har allt samlat här – rehab, smärta och psykiatri så är det en stor fördel att inte behöva dela upp vården och skicka runt patienten mellan olika vårdnivåer. Här finns en upparbetad rutin, erfarenhet och trygghet av att jobba både fysiskt, digitalt eller digifysiskt utifrån patientens behov, berättar Catarina.  

Mottagningen har bara varit verksam i några veckor men patienterna är väldigt nöjda hittills.

– Vi följer alltid upp vad patienterna tycker efter besök hos oss, vilket hjälper oss att bli ännu bättre. Några av patientcitaten hittills är ”Vilka fantastiska behandlare” ”Här blir man sedd” ”Ni tar er tid”

”Ni pratar samma språk och har ett fint teamarbete” ”Bra läge med ljusa och fina lokaler” säger Catarina Stenmark.

– Vi riktar oss också till personer i idrottsvärlden som mår psykisk dåligt av olika anledningar. Vi har en förförståelse och kompetens kring vilken kontext de befinner sig i och hur vi kan hjälpa till på bästa visavslutar Catarina Stenmark.

Så kommer du i kontakt med mottagningen

För att komma i kontakt med Capio Hjärnhälsan Privat kan du antingen ringa, chatta eller fylla i vårt medicinska formulär som finns på hemsidan: Capio Hjärnhälsan Privat | Capio

Capio Hjärnhälsan Privat

Här kan du läsa mer om vad den nya mottagningen erbjuder och hur du kommer i kontakt med oss.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier