Capio
Capio
Capio
Gruppen för rehabyoga

Capio Aktiv Rehabträning – att hitta det friska i det sjuka

15 juni 2023

För några år sedan startade verksamhetsutvecklaren och naprapaten Anna-Lena Persdotter ett nytt arbetssätt: Capio Aktiv Rehabträning. Detta för att erbjuda rehabiliterande gruppträning för långvarig ohälsa, ofta med samsjuklighet för patienter inom Capio Närsjukvård. Den här patientgruppen söker ofta mycket vård, vilket bidrar till köer. För att lösa problemet och hjälpa patienterna på ett bättre sätt skapades Capio Aktiv Rehabträning - där patienterna får jobba i grupp för att öka sin motivation till fysisk aktivitet och får verktyg att må bättre i sin vardag.

Tanken med Capio Aktiv Rehabträning är att kunna ge kvalitativ vård för mångsökare, men även inge trygghet med kontinuitet och en ökad självtillit. Med Capio Aktiv Rehabträning utbildas individer i egenvård gällande deras problem och smärtor, samt hjälper till att bygga upp deras självförtroende via träning, gruppdynamik och kroppskännedom – helt enkelt hitta det friska i det sjuka. 

Stress, oro och ångest tar sig ofta uttryck i kroppsliga besvär 

Att andas snabbt är vanligt när man är stressad eller när man har ångest, vilket gör att man kan få problem med nacken, huvudvärk, käken och andra kroppsliga symptom. Tinnitus kan också vara ett symptom som är kopplat till stress. 

– Vi har ofta en tendens att tänka i stuprör kring olika diagnoser och inom Capio vill vi styra åt ett ökat teamarbete runt patienter med långvarig ohälsa med samsjuklighet. Därför är det, till exempel, viktigt att prata om kroppsliga symptom som kan vara tecken på långvarig stress, säger Anna-Lena Persdotter.  

De som deltar i grupperna mår ofta mycket dåligt och kan till exempel ha problem med långvarig smärta, dålig sömn, huvudvärk och psykisk ohälsa. Tanken med Capio Aktiv Rehabträning är att förbättra patienternas mående genom regelbunden träning/rehabyoga och psykoedukation – till exempel övningar i aktiv närvaro. 

Två personer som är positivt inställda och har använt sig av Capio Aktiv Rehabträning ett tag är Maria Forsén, kurator på Capio Vårdcentral Landskrona och Lotta Lundgren, psykolog på Capio Vårdcentral Farsta. 

– Några av våra fysioterapeuter hade gått utbildningen och jag hörde att det var en ny utbildning på gång och då var det jag och två fysioterapeuter som tog tillfället i akt eftersom vi behövde stärka upp, säger Maria Forsén.  

Maria Forsén använder sig mycket av rehabyoga, där andningsövningar och återhämtning är i fokus. Hon har många patienter som är stressade och upplever både oro och ångest. Därför är rehabyogan ett bra komplement, mycket på grund av att träningen faktiskt blir gjord. 

– Det är en tid som patienterna har i sin kalender där de får öva på olika rörelser och andningsövningar. Många av mina patienter har smärta i kroppen och då är det ett bra tillfälle där de får träffas i en större grupp för att hämta styrka från varandra och kanske få ett lite större perspektiv på sina problem. Alla kommer dit av samma anledning och hittar varandra i det. De är en grupp som blir väldigt sammansvetsad och där känslan att man inte är ensam i sina besvär är väldigt tydlig, fortsätter Maria Forsén.  

Lotta Lundgren tycker också att fördelarna är många med att implementera Capio Aktiv Rehabträning. Att man får ta med kroppen så att patienterna i realtid får chansen att bland annat utföra andningsövningar som ett sätt att reglera ångest på, samt göra övningar som syftar till återhämtning genom till exempel medveten närvaro är fantastiskt.

– Jag har två olika grupper. I gruppen där patienterna har smärta och utmattning som primära problem är upplägget att EAET är en del av sessionerna. I denna grupp finns även plats för att dela med sig till andra i gruppen om sina besvär och sin process, även om det inte är ett krav. Den andra gruppen är för patienter med ångest, depression och stressproblematik. Där är sessionerna ett komplement till annan behandling och fokus ligger på andningsövningar, rehabyoga, och aktiv närvaro. Det är fint att kunna ta emot många patienter på en gång och få variation i arbetsdagen som tidigare präglades av endast individuella besök, säger Lotta Lundgren.  

Patienterna får alltid en individuell bedömning, men Lotta menar att Capio Aktiv Rehabträning är ett bra komplement och många har till exempel rapporterat att de har tydligt förbättrat sin sömn genom dessa tillfällen.  

– Jag märker att många av mina patienter blir hjälpta av att inte enbart sitta i enskilda samtal, att de i stället lär sig känna hur det är att ta rätt andetag och få upp pulsen genom aktiva övningar. Jag tror också mycket har att göra med att de inte känner sig ensamma och att de inte är unika i sina symptom. I grupp så ser man någonting annat, fortsätter Lotta Lundgren.

Capio Aktiv Rehabtränings roll inom primärvården växer snabbt och enligt Lotta Lundgren har man på Capio Vårdcentral Farsta fått fina siffror på utvärderingarna. 

– Genom Capio Aktiv Rehabträning kan vi få in fler patienter under en och samma tid, vilket öppnar upp flödet och arbetsbelastningen blir bättre för oss psykologer. De som kommer hit är ofta för friska för psykiatrin, men får inte alltid tillräckligt med insatser från primärsjukvården. Vi jobbar med korta insatser och det räcker inte alltid. Jag ser att vi på sikt genom mer mätningar kan använda Capio Aktiv Rehabträning som en del i en behandling, säger Lotta Lundgren.

Tid för återhämtning 

En annan fördel med Capio Aktiv Rehabträning är att patienterna gör övningarna på plats. Maria Forsén menar att det varit svårt att följa upp om patienterna har gjort sin hemläxa, men att hon nu kan vara delaktig på ett mer operativt sätt. 

– Patienterna längtar till klassen för att de vet att det är deras stund för återhämtning. Många vittnar om att deras andning har blivit bättre och en patient sa ”det var längesen jag mådde så här bra”. Vi gör det bara en gång i veckan, men man känner att de flesta har fått nyfunnen motivation. Det är så fantastiskt att patienterna har börjat lyssna på kroppen och att de märker skillnad i sin vardag, säger Maria Forsén.   

Patienterna kan slappna av mer och vissa har även börjat sova bättre, vilket Lotta Lundgren också har märkt på sina patienter. Det dom gör varje vecka i grupp, är dock en liten del av sin återhämtningsresa. Man måste fortsätta hemma 5–10 minuter om dagen och involvera detta i sin vardag utöver gruppträningen. 

– Jag och min kollega har varsin grupp i veckan och sedan har även fysioterapeuterna en grupp i veckan. Vi kör också sommaryoga utomhus tillsammans där vi slår ihop grupperna. Det är helt kravlöst och vi fokuserar aldrig på prestation. Vill man bara komma hit och vila en timme så gör man det, eftersom det är patienternas stund. Det kanske är en övning man inte kan göra och då visar jag ett alternativ eller så stannar man kvar i stunden. I sommar kommer vi köra två pass i veckan hela sommaren vilket blir väldigt kul, säger Maria Forsén.  

Viktigt koncept som gör oss unika 

Både Maria Forsén och Lotta Lundgren tror verkligen på Capio Aktiv Rehabträning eftersom det kan avlasta en del av vården. Det är även ett koncept som gör oss på Capio unika och ett bra komplement till annan behandlingsform. 

– Ångest kan mildras av att andas och under dessa tillfällen får patienterna känna hur kroppen påverkas av att förbättra sin andningsteknik. De får med sig känslan av att ”det här kan jag hantera”, säger Lotta Lundgren. 

– Många av de som kommer till oss har varit eller är utbrända. Då är återhämtning extremt viktigt. En quick-fix funkar inte, utan övningarna vi gör i grupp ska man även göra hemma. Det krävs väldigt mycket av patienten och man har ett egenansvar. Det är en trygg miljö där patienterna får göra övningar med mig, som vet hur man ska utföra dem, och även vet hur patienten mår och varför de är här, avslutar Maria Forsén. 

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier