Capio
Capio
Sara Fändriks
Sara Fändriks, fysioterapeut på Capio Rehab Kvillebäcken

Fysisk aktivitet på recept ger hälsovinster utifrån individens behov

8 september 2023

I samband med fysioterapins dag vill vi tala om hur viktigt fysisk aktivitet är för vårt välmående. Efter bara ett träningspass på måttlig nivå får vi en omedelbar effekt i kroppen med både sänkt blodtryck och blodsocker. Även vår oro minskar och vår kognitiva funktion förbättras. Men trots alla hälsoeffekter är vi mer stillasittande än tidigare. Sara Fändriks, klinisk fysioterapeut och biträdande chef för Capio Kvillebäcken Rehab, berättar i en intervju hur viktigt det är att försöka leva ett liv i rörelse och även om FaR – Fysisk Aktivitet på Recept.

Capio Rehab Kvillebäcken

Här kan du läsa mer om Capio Rehab Kvillebäcken.

Sara Fändriks har jobbat på Capio Kvillebäcken sedan 2015 där hennes arbetsdagar är varierande. Det bästa med hennes jobb, enligt henne själv, är att kunna bidra till en bättre hälsa hos sina patienter och möjligheten att göra skillnad.

Något Sara och hennes kollegor jobbar konsekvent med är FaR – Fysisk Aktivitet på Recept. Det är en evidensbaserad metod att stödja patienter till en bättre hälsa via ökad fysisk aktivitet. FaR utgår alltid från individens behov och det sker uppföljning på FaR-receptet. Kort och gott är det en individanpassad skriftlig ordination på fysisk aktivitet.

– Vi arbetar mycket med FaR hos oss, både för barn och vuxna. Alla patienter ska ha en individuell bedömning och det kan ske fysiskt eller via ett videosamtal. Sedan kan det vara en eller flera uppföljningar under behandlingens gång och då finns möjlighet att modifiera träningen. Uppföljningarna kan ske fysiskt eller via videobesök och chatt, säger Sara Fändriks.

Alla som har ett medicinskt behov där fysisk aktivitet kan ge hälsovinster kan få ett FaR. Det är helt remissfritt att söka och lättast är att vända sig till sin vårdcentral eller rehab mottagning för en första bedömning. All legitimerad personal kan också förskriva FaR. Sara rekommenderar att gå en utbildning om man känner sig osäker, där FaR-centrum i Göteborg har mycket bra digitala utbildningar.

Ett liv i rörelse ger många hälsovinster

När vi upprätthåller fysisk aktivitet under en längre tid kan riskerna minska för bland annat högt blodtryck, stroke, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, övervikt/fetma, demens och depression. Att röra på sig ger många vinster både i vår vardag och i framtiden.

– Kroppen mår bättre och du motverkar en rad med sjukdomar samt att du får bättre styrka och kondition. Även din mentala hälsa gynnas av att röra på dig. Vi får sänkta stresshormoner, blir lugnare och sover bättre. Sen får vi även ett endorfinpåslag av träning. Endorfiner är våra må-bra hormoner som gör oss piggare och gladare, säger Sara Fändriks.

Saras bästa tips för att aktivera sig under dagen:

  • Genom att planera in tid för rörelse är det lättare att det blir av.
  • Det här klassiska med vardagsmotion är guld värt. Ta trappor i stället för hissen, cykla eller gå till jobbet eller skolan – antingen hela sträckan eller en del av den.
  • Använd möjligheten med ett höj- sänkbart skrivbord. Variera position framför datorn och sätt en timer på till exempel 15 minuter och byt position efter det.
  • Ha skrivaren i ett annat rum för att få några steg extra och då bryta sittandet.
  • En träningskompis gör det ofta lättare att komma i väg.

Capio Rehab Kvillebäcken

Här kan du läsa mer om Capio Rehab Kvillebäcken.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ oss i sociala medier