Capio
Capio
Capio
Capio logotyp

Capios kommentar till de senaste dagarnas medierapportering om akuta läkarbesök i SÄBO, Stockholm

15 december 2023

Under de senaste dagarnas medierapportering har Capio anklagats för att ha fuskat med ersättning för akutbesök i SÄBO. Detta ser vi mycket allvarligt på och Capio tar avstånd från allt fusk inom vården, oavsett om det avser medicinska bedömningar, behandlingsinsatser eller ersättningar för utförd vård. Det är för oss självklart att alla vårdinsatser och läkarbesök skall registreras korrekt. Capios syn är att all vård skall ges med rätt insats, i rätt tid och till avtalsenlig ersättning. Vi är som vårdgivare skyldiga att alltid följa avtalsvillkor.

Capios svar i sin helhet till SVT

Här kan du läsa om Capios ytterligare kommentar till de senaste dagarnas medierapportering om akuta läkarbesök i SÄBO, Stockholm.

Akuta besök inom SÄBO syftar bland annat till att undvika onödiga slutenvårdstillfällen och besök på akutmottagningen. För att undvika detta så långt som möjligt kan det därför föreligga behov av oplanerad medicinsk bedömning mellan de planerade rondbesöken av läkare.

För läkarinsatser inom SÄBO är det äldreboendets sjuksköterska som avgör om en patient behöver en läkarbedömning eller inte. Sjuksköterskor på äldreboende är inte anställda av Capio utan av kommunerna själva eller ett omsorgsbolag. Läkare och sjuksköterska gör en gemensam bedömning av vad som kan vänta och vad som inte kan vänta till nästa ordinarie ronddag. Vi har idag inga indikationer på att utförda besök inte skulle vara medicinskt motiverade.

För att etablera fakta i frågan, undanröja allt tvivel om felaktiga ersättningar och vidta eventuella korrigeringar, har Capio inlett en internutredning. Capio välkomnar samtidigt Region Stockholms parallella utredning och kommer att samverka fullt ut med regionen för att också skapa tydlighet kring avtalstolkningar och därmed säkerställa att god vård fortsatt kan ges i linje med avtalets definitioner och intentioner.

Capio har inget att dölja och kommer att offentliggöra våra slutsatser så snart pågående utredningar inom Capio och Region Stockholm är klara.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta Liza Manestam. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Capios svar i sin helhet till SVT

Här kan du läsa om Capios ytterligare kommentar till de senaste dagarnas medierapportering om akuta läkarbesök i SÄBO, Stockholm.

Presskontakt

Liza Manestam

Marknad & Kommunikationsdirektör

liza.manestam@capio.com072-0707190
Liza Manestam

Följ Capio i sociala medier

Fler nyheter