Capio
Capio
Ny metod ska upptäcka riskfaktorer i familjer hos Capio BVC Gävle
Ny metod ska upptäcka riskfaktorer i familjer hos Capio BVC Gävle

Trygga föräldrar ger trygga barn – ny metod för att upptäcka riskfaktorer i familjer

2 januari 2024

Det är inte ovanligt att barn far illa i sina hem, utan att det märks utåt. Inom barnhälsovården i Gävleborg har man nu introducerat en ny metod som kallas Barnsäkert för att tidigt upptäcka riskfaktorer i familjer – missbruk, våld, stress med mera – och erbjuda det stöd som behövs. Capio Hälsocentral Gävle är en av enheterna som har varit med i piloten och i en intervju berättar BVC-sjuksköterskan Petra Jäder om metoden och hur den kan hjälpa till att skapa förutsättningar för nästa generation.

Capio Barnavårdscentral Gävle

Här kan du läsa mer om Capio Barnavårdscentral Gävle.

Petra Jäder har jobbat på Capio i över 17 år, vilket enligt många är väldigt långt. Men Petra menar att det är vanligt på enheten och berättar att de flesta som lämnar gör det på grund av pension. Varför hon började arbeta som BVC-sjuksköterska var för att hon ville förändra och göra nytta för nästa generation. 

– Det bästa med att jobba som BVC-sjuksköterska är förtroendet man får från föräldrarna, att få vara en del av deras tillvaro. Det är fint att kunna vara den de vänder sig till för att få stöttning. Det händer också mycket inom det här området och vill man göra förändringar i samhället så ska man jobba på en BVC eftersom föräldrarna är de man behöver börja med för att förändra nästa generation, säger Petra Jäder. 

Den nya metoden ska upptäcka riskfaktorer i familjer 

För att tidigt kunna upptäcka missförhållanden i familjer har en ny metod introducerats inom barnhälsovården i Gävleborg. Den nya metoden kallas för Barnsäkert och har testats under ett års tid, bland annat hos Capio Barnavårdscentral Gävle. 

– Det finns ett stort mörkertal när det gäller barn som far illa i sin hemmiljö. Det här nya arbetssättet har gjort det lättare för oss att prata med föräldrarna om det svåra men också ställa de viktiga frågorna. Metoden har även öppnat upp ett mycket bättre samarbete med socialtjänsten och familjestödet, säger Petra Jäder. 

Metoden går ut på att kartlägga vart sårbarheter kan finnas – främja hälsan hos en familj och hjälpa samt stärka dem. Detta gör man genom ett digitalt frågeformulär som föräldrarna får fylla i vid sex tillfällen när de besöker sin BVC. Varje förälder ska minst ha skrivit i formuläret en gång och man ska även ha samtal med den icke födande föräldern.  

– Frågorna berör barnsäkerhet, ekonomi, stress, nedstämdhet, missbruk och även våld i hemmet. Det kanske inte faller sig naturligt vid ett vanligt besök på BVC att berätta att du är utsatt för psykisk misshandel av din sambo till exempel, men här blir det ett tillfälle att öppna upp sig och signalera att något inte är bra, säger Petra Jäder.  

Utifrån svaren bedömer personalen på BVC om det finns riskfaktorer i familjen som behöver utredas ytterligare. Då hjälper man föräldrarna vidare där de kan få det stöd de behöver, till exempel familjestödet. Där har man den senaste tiden noterat en ökad tillströmning av föräldrar med små barn som vill delta i familjestödsbehandling. 

– Familjestödet för ju inga journaler, men de har sett en ökning eftersom de har fått en ökad tillströmning av familjer med barn upp till 3 år. Detta har mynnat ut i att vi har tankar om att samarbeta än mer med familjestödet. De har något som heter trygghetscirkeln vilket är en fantastisk grej som förälder. Kan vi erbjuda det här på enheten hade vi velat använda det i stället för föräldragrupperna. Att prata mer öppet i grupp och släppa det mer traditionella som mat och infektioner eftersom vi ändå redan pratar om detta under deras besök på BVC, säger Petra Jäder.  

Besöken tar lite längre tid, men värt varenda sekund 

Svaren följs upp på plats, hos Petra, vilket gör att besöken tar mer eller mindre längre tid. Kanske svarar man inte helt ärligt första gången men nästa gång man får samma frågor så vågar man signalera det som är jobbigt. Även om besöken nu förtiden tar längre tid, så är det värt varenda sekund.  

– Något som har slagit mig är att det är så öppna samtal. Vi får verkligen en inblick i hur föräldrarna har det och hur barn kan ha det. Är föräldrarna stressade, har dålig ekonomi eller mår dåligt så påverkas ju barnet också, säger Petra Jäder.  

Det finns många lärdomar inför framtiden med Barnsäkert. En av dem är att det kan finnas mycket hos en familj som man inte kunde komma åt annars – som man kanske inte hade pratat om ifall man inte hade använt metoden Barnsäkert – men som är väsentliga för hur en familj har det.  

– Ekonomin till exempel är något som kan göra det oroligt hemma, eftersom det är något som ständigt hänger över en. Det kanske förekommer mycket alkohol eller att ens partner lider av psykisk ohälsa. I och med den nya metoden har vi också gått en utbildning i hur man kan föra samtalet vidare under besöken, säger Petra Jäder.  

I framtiden kommer Capio barnavårdscentral Gävle att fortsätta med Barnsäkert i deras dagliga arbete och även kunna hänvisa till mer instanser, till exempel kvinnojouren, mansjouren och hälsotorget. Även samarbetet med familjestödet kommer tas tillvara på och tanken är att man kan göra mycket bra saker tillsammans för familjerna.  

– Trygga föräldrar ger trygga barn. I och med Barnsäkert kan vi nu verkligen hjälpa familjer att få det stöd de behöver för att kunna vara de bästa föräldrarna de kan för sina barn, avslutar Petra Jäder.

Capio Barnavårdscentral Gävle

Här kan du läsa mer om Capio Barnavårdscentral Gävle.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier