Capio
Capio
Capio
Blodtryck

Capio säger upp avtalet med Region Värmland om att driva vårdcentralen i Grums

7 februari 2024

Region Värmland har nyligen förändrat förutsättningarna för privata vårdgivare att driva vårdcentraler i regionen. Capio säger därför upp avtalet om att bedriva vårdcentralen Vänern i Grums kommun. Uppsägningstiden är 12 månader men Capio och Region Värmland har en dialog om en så snabb och smidig lösning som möjligt för att trygga verksamheten.

Vårdcentral Vänern

Här kan du läsa mer om Capios vårdcentral i Grums.

Capio tog över vårdcentralen Vänern i Grums, i september 2020 efter att vårdcentralen under flera år haft svårt att rekrytera personal. Vårdcentralen drogs också med mycket stora ekonomiska underskott. Driften togs över av Capio enligt de villkor som fanns i Vårdval Vårdcentral, det vill säga samma ekonomiska ersättningsvillkor som Grums vårdcentral haft under regionens drift. 

Under 2023 har flera beslut fattats i Region Värmland som medfört att de ekonomiska villkoren i Vårdvalet förändrats så mycket att förutsättningarna att kunna vända ett ekonomiskt underskott inte är möjligt. Bland annat har den så kallade konkurrensneutralitets-ersättningen tagits bort, det vill säga den princip om lika villkor i vården som tidigare gällt.  

Utmaningarna med att möta vårdbehovet i Grums och säkerställa att befolkningen får den hjälp den har rätt till, såväl akuta besvär som kroniska sjukdomar, har alltid varit prioriterade för Capio. Uppföljningar har visat på tydliga kvalitetsförbättringar och även tillgängligheten har förbättrats under tiden Capio har drivit vårdcentralen.  

Vi är stolta över att tillsammans med medarbetarna lyckats skapa en välfungerande vårdcentral men under rådande ekonomiska förutsättningar är det tyvärr inte möjligt att fortsätta att driva verksamheten, säger Åke Kihlberg, regionchef på Capio Närsjukvård.  

Kontaktperson för frågor 

Åke Kihlberg 
ake.kihlberg@capio.se 
Tel: 0735 62 84 30 

Vårdcentral Vänern

Här kan du läsa mer om Capios vårdcentral i Grums.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier