Capio
Capio
Capio
Händer som håller varandra

När livet lämnar – en utbildning om döendet, döden och omhändertagandet av den döda kroppen

22 februari 2024

Förra veckan lanseras den digitala utbildningen ”När livet lämnar”. En utbildning om döendet, döden och omhändertagandet av den döda kroppen. Utbildningen är framtagen av Capios affärsområde Äldre och mobil vård, Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer och Betaniastiftelsen. Med ökad kunskap om den döende och döda kroppen hoppas vi kunna trygga vård- och omsorgspersonal som vårdar människor i livets sista tid.

Utbildningen "När livet lämnar"

Här finns den kostnadsfria webbutbildningen "När livet lämnar" som är tillgänglig för alla.

Att vara nära en person som närmar sig livets slut kan vara både svårt och sorligt, samt väcka oro och funderingar. Som vårdpersonal är det en vanligt förekommande arbetsuppgift att vara närvarande när en patient dör och därmed skapa förutsättningar för att personen kan komma till ro genom närvaro och symtomlindring. Därför har Capios affärsområde Äldre och mobil vård, Betaniastiftelsen och Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer tillsammans tagit fram en kostnadsfri webbutbildning om att möta döende personer och om omhändertagandet av den döda kroppen, samt vad som följer efter ett dödsfall.

Starka berättelser från vård- och omsorgspersonal 

Jonas Bergström, överläkare och specialistläkare inom geriatrik och palliativ medicin berättar om hur utbildningen har sin upprinnelse i den kunskapslucka som han tillsammans med kollegan Camilla Ekeblom, doktorand och specialistsjuksköterska inom palliativ vård, upptäckte efter besök hos ett flertal särskilda boenden (SÄBO) i Stockholms län.

– I samband med uppstarten av Capios forskningsprojekt "Från tråd till mantel" var jag och Camilla ute på fem av Kavats särskilda boenden för att presentera oss själva och projektet. Under de besöken samt under första workshopen kom det fram omvårdnadspersonal och undersköterskor som berättade att de var rädda för att ta hand om döda personer. Vi trodde först att det var en engångsföreteelse men upptäckte snabbt att så inte var fallet. Det var väldigt starka berättelser om hur dåligt de mådde när de visste att någon skulle dö, vissa låg uppe och grät på nätterna och andra gick inte till jobbet dagen efter. Både jag och Camilla blev väldigt tagna av detta. Vi började leta efter utbildningsmaterial hos bland annat Palliativt kunskapscenter i Stockholm och Palliativt Utvecklingscenter i Lund utan att hitta något. Efter att ha frågat flertal undersköterskor om deras utbildning, kunde vi identifiera en tydlig nationell kunskapslucka, berättar Jonas.

Från identifierad kunskapslucka till färdig webbutbildning

Kunskapsluckan som identifierades togs vidare och mindre än ett år senare kan vi äntligen presentera den färdiga webbutbildning ”När livet lämnar”, helt kostnadsfri och tillgänglig för alla på Betaniastiftelsens hemsida. Utbildningen har tagits fram med stöd från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, och är en samproduktion mellan Betaniastiftelsen, Capio och Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer

"När livet lämnar" bygger på mångåriga erfarenheter av vård, omsorg och möten med döden. Med utbildningen hoppas vi att du ska få mer kunskap och förståelse inför den sista tiden i personens liv och därmed öka din trygghet i din yrkesroll. Under utbildningens gång får du lära dig om vad som händer när någon dör, hur du tar hand om den döda kroppen, vad som förväntas av dig och vad som händer med kroppen när den tas från dödsplatsen.

Utbildningen riktar sig primärt till dig som arbetar inom vård och omsorg och i ditt arbete möter personer som närmar sig livets slut. Men utbildningen är öppen för alla och kan även vara givande för dig som anhörig eller för dig som söker efter kunskap inom området. Fokus ligger på det förväntade döendet, det vill säga en patient som har en obotlig sjukdom eller närmar sig döden på grund av hög ålder dör.

Utbildningen hade inte blivit av utan all den kunskap som alla fantastiska sakkunniga har delat med sig av. Tack till samtliga som bidragit till manus och medverkat i utbildningens filmer. 

Utbildningen "När livet lämnar"

Här finns den kostnadsfria webbutbildningen "När livet lämnar" som är tillgänglig för alla.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier