Capio
Capio
Capio

Kontaktallergi

Kontaktallergi är typ av fördröjd allergisk reaktion som uppstår efter direktkontakt mellan huden och det ämne man är allergisk mot. Reaktionen brukar yttra sig som eksem.  Den vanligaste formen av kontaktallergi i Sverige är allergi mot nickel, parfym, ohärdad plast och konserveringsmedel och gummikemikalier.  

Kontaktallergi kan utvecklas om man har haft direkt eller långvarig kontakt med ämnen som man är allergisk mot. Då kan den delen av huden som har varit i kontakt med ämnet man är allergisk mot reagera med utslag eller eksem. Reaktionen brukar komma i efterhand, cirka 24–48 timmar efter kontakten med det allergiframkallande ämnet.  

Allergiska reaktioner finns i olika former. När det gäller kontaktallergi handlar det om en fördröjd överkänslighetsreaktion. Till skillnad från andra allergier har det inte bildats antikroppar mot det ämne som man är allergisk mot, utan överkänslighetsreaktionen kommer från andra delar av immunförsvaret.  

Olika typer av kontaktallergi 

Nickelallergi 

Nickelallergi är den vanligaste formen av kontaktallergi i Sverige och drabbar cirka 15 procent av alla kvinnor. Att nickelallergi är vanligare hos kvinnor än hos män, beror inte på någon genetisk skillnad utan att kvinnor i högra grad kommer i kontakt med nickel. Allergin bryter oftast ut efter att man har tagit hål i öronen eller i någon annan kroppsdel. Det beror på att både håltagningsinstrumenten och örhängen, äkta och oäkta, innehåller nickel.  

Parfymallergi 

Den näst vanligaste formen av kontaktallergi är parfymallergi och drabbar drygt en procent av svenskarna, både kvinnor och män samt även barn. Parfymallergi har ökat under de senaste 50 åren, troligen på grund av vår västerländska livsstil. Eftersom parfymer och starka dofter förekommer överallt i vår omgivning är de svåra att undvika.  

Har man en gång fått kontaktallergi kvarstår allergin hela livet.  

Symptom på kontaktallergi 

De vanligaste symptomen vid kontaktallergi är kontakteksem, även kallat kontaktdermatit i vården. Men den del av huden som varit i kontakt med ämnet du är allergisk mot kan reagera med olika symptom, som exempelvis: 

  • röd och svullen hud  
  • Klåda 
  • knottror och små vätskeblåsor 
  • torr hud som fjällar 

Utslagen kan även sprida sig till andra delar av huden som inte varit i kontakt med ämnet man är allergisk mot.  

Behandling 

Om du har allergi så ska du alltid i första hand undvika det du är allergisk mot – det gäller vid alla allergier. Eksemen smörjer du in regelbundet med mjukgörande kräm och kortisonkräm som finns att köpa på apotek. Om detta inte hjälper eller om eksemet ser annorlunda än det brukar, ska du söka vård.  

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig