Capio
Capio
Capio

Handledsbesvär

Morbus de Quervain är ett tillstånd som ger upphov till smärta på tumsidan av handleden. Smärtan brukar gå över efter vila. Vid mer långdragna besvär kan en operation lösa problemen. Denna typ av handledsbesvär benämns även som senskideinflammation.  

Vad är Morbus de Quervain?

Morbus de Quervain innebär svullnad och/eller inflammation i senfack till senorna som sträcker tummen. 

Symptom

Besvär vid tumsidan av handleden med symptom som belastningssmärta, värk, ömhet och ibland även svullnad. 

Vem drabbas? 

Utlösande orsak är oftast okänd och vem som helst kan drabbas.  
Småbarnsföräldrar som under långa perioder burit sina barn är en vanlig patientgrupp.

Egenvård - vad kan jag göra själv?  

Då symptomen ofta utlösts av en period av överansträngning eller monotont arbete med handleden, så kan besvären lindras eller ofta gå över om du vilar handen under ett par veckor.

När och var ska jag söka vård?

I vissa fall kan det räcka med att begränsa tummens och handledens rörelser under en period med hjälp av en stödskena. En kortisoninjektion i senskidan kan bota vid besvär som inte gått över med stödskena. Operation kan lösa problemen vid mer långdragna besvär.

Operation 

Operation görs oftast i lokalbedövning och är ett dagkirurgiskt ingrepp, det vill säga att du får åka hem samma dag. Senskidans tak delas så att senorna får mer plats vilket gör att besvären lättar. Under operationen stängs blodflödet till handen tillfälligt av med hjälp av en blodtrycksmanschett som pumpas hårt runt armen. Det underlättar operationen för kirurgen men kan upplevas något obehagligt. Det yttre förbandet som du får för att motverka blödning kan avlägsnas efter några dagar. Det inre förbandet ska lämnas kvar tills stygnen tagits av två veckor efter operation. 
 
Risker med operation
Vid all kirurgi, även mindre, förekommer en liten risk för sårinfektion. 
 
Förväntat resultat
Större delen av patienterna upplever mindre besvär direkt efter operationen och de flesta blir på sikt helt bra. Efter operationen får du eventuellt en remiss till arbetsterapeut som kan hjälpa dig med träningsråd och en stödskena som ska användas i fem till sex veckor vid belastning.  
Lättare vardagssysslor kan du använda handen till men undvik maximalbelastning i fem till sex veckor efter operationen. De första månaderna efter operation kan ärret vara lite svullet och ömt.

Sjukskrivning och rehabilitering

Vid lättare kontorsarbete kan du behöva vara sjukskriven i en till tre veckor efter operation. Har du ett tyngre arbete kan sjukskrivning i upp till sex veckor behövas. 

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig