Capio
Capio
Capio

Triggerfinger

Triggerfinger visar sig genom att fingret låser sig eller knäpper när du sträcker ut det. Det kan fastna i ett böjt läge och vara svårt att räta ut igen. 

Vad är triggerfinger?

På insidan av handen och fingret löper böjsenorna i senskidor. Senskidan kan haka upp sig vid rörelser i fingrarna om det uppkommit svullnad eller senknuta på senan, något som kallas för triggerfinger. Symptom kan uppträda i alla fingrar och ibland i flera fingrar samtidigt.

Symptom

Låsningar och knäppningar i fingret när det sträcks ut, ibland behöver man hjälpa till med andra handen för att sträcka ut ett finger som fastnat i böjt läge. Svullnad och värk liksom ömhet i handflatan kan förekomma.

Vem drabbas?

Triggerfinger är något vanligare förekommande hos kvinnor men drabbar både kvinnor och män. Det finns ökad risk för triggerfinger vid reumatiska sjukdomar och diabetes men kan också uppkomma på grund av lokal inflammation i senskidan eller efter överansträngning.

Behandling

Diagnos sätts genom klinisk bedömning och undersökning. Ibland kan svullnaden minska med inflammationshämmande läkemedel. Om effekt uteblir kan man prova med en kortisoninjektion i senskidan. Operation rekommenderas om förbättring uteblir trots dessa åtgärder.

Operation

Via ett litet snitt i handflatan, delar man senskidan längsgående så att senan kan glida bättre. Det är en dagkirurgisk operation som bara tar tio minuter och görs i lokalbedövning. Efter operationen får du ett förband runt handen i två veckor som sedan avlägsnas samtidigt som stygnen hos distriktssköterskan.

Risker
Vid all kirurgi, även mindre, förekommer en liten risk för sårinfektion. Det är viktigt att du håller handen högt och är noga med att knyta och sträcka fullt i fingrarna för att undvika svullnad och sammanväxningar mellan vävnaderna.

Förväntat resultat
Första veckorna efter operationen förekommer en viss svullnad och smärta i handen, de allra flesta blir dock på sikt helt bra i handen.

Sjukskrivning och rehabilitering

Sjukskrivningstiden varierar, men upp till tre veckor är vanligt, beroende på sysselsättning.

Vi hjälper dig