Capio
Capio
Capio

Grupp A-streptokocker

Grupp A-streptokocker är en vanlig bakterie som kan orsaka flera olika sjukdomar, som till exempel svinkoppor och halsfluss. I vissa fall kan bakterierna leda till allvarliga infektioner, kallas de för invasiva streptokocker. 

Vilka symptom du upplever beror på vilken typ av infektion du har. Nedan listas några av de infektioner som kan orsakas av grupp A-streptokocker: 

Kan orsaka allvarliga sjukdomar 

Grupp A-streptokocker kan ibland leda till allvarliga infektioner som påverkar hela kroppen, såsom sepsis eller allvarliga hudinfektioner. När detta sker kallas bakterierna invasiva grupp A-streptokocker. 

Symptom på allvarlig infektion 

Vid en infektion med invasiva grupp A-streptokocker utvecklas symptomen snabbt. Det är vanligt att känna sig mycket trött och sjuk. Andra symptom inkluderar: 

  • Hög feber och frossa 
  • Förvirring 
  • Snabb andning 
  • Plötslig smärta i armar, ben eller runt halsen 
  • Kraftig hudrodnad som kan göra ont 

När och var ska jag söka vård? 

Om det är bråttom

Sök genast vård på en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du misstänker en infektion med invasiva streptokocker. Om detta inte är möjligt, sök vård på akutmottagning. 

Behandling 

Behandlingen beror på vilka symptom du har. Vissa infektioner kan läka av sig själva, men ibland krävs antibiotika. Allvarliga infektioner med grupp A-streptokocker behöver behandlas med antibiotika på sjukhus. 

Så smittar grupp A-streptokocker 

Smitta sker genom direktkontakt med någon som har sjukdomen eller är bärare av bakterien, exempelvis genom att skaka hand och sedan röra dig vid ansiktet. Bakterien kan också spridas om flera använder samma handduk. Sjukdomen kan smitta från någon dag innan symptomen visar sig. 

Hur kan jag undvika att smittas?  

Skydda dig genom att tvätta händerna noga med tvål och vatten. Använd en egen handduk och undvik att dela vattenflaska med andra. Om engångshanddukar finns tillgängliga, använd dem för att minska smittorisken. 

Infektioner med invasiva grupp A-streptokocker anmäls 

Infektioner med invasiva grupp A-streptokocker hör till så kallade anmälningspliktiga sjukdomar. Det innebär att den läkare som upptäcker att en person har sjukdomen måste rapportera det till Folkhälsomyndigheten och till regionens smittskyddsläkare. Det är för att skydda andra personer från att bli smittade.