Capio
Capio
Capio

Lunginflammation

Lunginflammation är när du har fått en inflammation i din ena eller båda dina lungor. Det händer också att bara så små delar av lungan blir inflammerad. Lunginflammation kan orsakas av både bakterier och virus. Men den vanligaste orsaken är bakterier och då behandlas du med antibiotika. Typiska symptom är hosta, feber och svart att andas. Sjukdomen kan vara allvarlig för dig över 65 år eller för dig med nedsatt immunförsvar.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Vad är lunginflammation?

Lunginflammation är en nedre luftvägsinfektion som kan orsakas av virus men det är vanligast att den orsakas av bakterier. Allra vanligast är en bakterie som heter pneumokocker. Du kan få lunginflammation i den ena lungan eller i båda, då kallas det dubbelsidig lunginflammation. Ibland blir bara en del av en lunga inflammerad.

Det finns virus som kan orsaka utbrott med lunginflammation, till exempel mycoplasma, RS-virus, influensavirus och coronavirus. Men de allra flesta får inte lunginflammation utan får bara lindrigare besvär som mer liknar en vanlig förkylning.

Symptom på lunginflammation

Det börjar med att du får en förkylning med hosta och feber som istället för att bli bättre blir värre efter fyra till fem dagar. Sen är det vanligt att du känner av ett eller flera av följande symptom:

 • Det gör ont när du tar djupa andetag.
 • Du kan hosta upp slem som kan vara vitt, gult, brunt och ibland också blodblandat.
 • Du är andfådd utan att du har ansträngt dig.
 • Du har feber som kan ge frossa.
 • Du kan få svårigheter att andas.
 • Du känner dig yr och lite förvirrad

Det är vanligt att barn framför allt i förskoleåldern kan få lite andra symptom vid lunginflammation:

 • Pipande och väsande andning.
 • Snabb andning, ofta kombinerat med hostattacker.
 • Barnet är blekt och likgiltigt, orkar inte leka ens små korta stunder.
 • Barnet kräks har ont i magen.
 • Barnet kräks.

När och var ska jag söka vård?

Du ska söka vård om du tror att du eller ditt barn har lunginflammation. Ofta kan du vänta till ordinarie öppettider på din vårdcentral.

Men om du eller ditt barn får följande symptom och besvär ska du kontakta en jouröppen mottagning:

 • Du eller ditt barn blir plötsligt sämre och febern stiger snabbt.
 • Du eller ditt barn får hög feber och kraftig frossa och skakningar i kroppen.
 • Ditt barn är mycket orkeslöst och klarar inte av att varken leka, kolla på TV eller äta.

Om det blir så illa att du eller ditt barn får mycket svårt att andas eller får en gråblek ton i ansiktet eller får blåaktiga läppar ska du genast ringa 112.

Tänk på att du ska alltid ska ringa till vårdmottagningen först, och inte åka dit direkt när du har symptom på lunginflammation. Detta gäller både barn och vuxna och det är viktigt att följa de rutiner som finns för hur du ska tas emot, för att minimera risken att smitta andra.

Behandling

Den vanligaste behandlingen är antibiotika under 7 dagar. Det finns olika sorters antibiotika beroende på vilken bakterie som har orsakat inflammationen.

Om det är ett virus som ligger bakom lunginflammationen läker den oftast ut av sig självt. Men det finns läkemedel som är effektiva vid somliga virusinfektioner. Om din lunginflammation är orsakad av exempelvis ett influensavirus kan ett sådant läkemedel användas.

Om du är mycket sjuk och dina symptom är allvarliga behöver du sjukhusvård. Då kan du få syrgas och antibiotika direkt in i blodet.

Vad kan jag göra själv?

För det första ska du försöka undvika att bli sjuk i förkylningar av olika slag överhuvudtaget. Var noga med handhygien, träffa inte personer du vet är sjuka och undvik stora folksamlingar under förkylningstider. Tänk på att hålla fysiskt avstånd.

Om du väl blivit sjuk så kan du lindra dina besvär genom att:

 • Dricka mycket. Vätska tunnar ut slemmet och det blir lättare att hosta upp det. Det är viktigt att fylla på med vätska i kroppen om du har feber.
 • Höj huvudändan på sängen om du hostar mycket på nätterna.
 • Använd febernedsättande läkemedel om du har hög feber.
 • Vila mycket. Men undvik att ligga still i sängen för mycket, det försämrar lungornas möjlighet att arbeta.

Relaterade diagnoser

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Vi hjälper dig

Visar 109 mottagningar: