Capio
Capio
Capio

Kristallsjuka – godartad lägesyrsel

Godartad lägesyrsel (BPPV), i vardagligt tal kallad kristallsjuka, är en vanlig form av yrsel som kommer anfallsvis. Yrseln beror på att små kalkkristaller inne i örat har lossnat, och det irriterar balanssinnet när du rör på huvudet. Kristallsjuka går ofta över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling. Kristallsjuka är vanligast hos äldre personer. 

Vad är kristallsjuka – godartad lägesyrsel?

Kristallsjuka kallas också BPPV som är en förkortning för benign benign paroxysmal positionell vertigo, godartad lägesberoende yrsel som kommer anfallsvis. I innerörat finns kalkristaller och när du rör huvudet kommer dessa kristaller i rörelse och påverkar hårcellerna inne i örat. Hårcellerna registrerar tyngdkraften och ger hjärnan information om huvudets läger. Om kristallerna lossnat och hamnat fel påverkar det signalerna till hjärnan och du känner dig yr.   

Kristallsjuka är ovanligt hos barn, blir vanligare i medelåldern och mycket vanligt hos äldre. Två av tre drabbade är kvinnor.  

Symptom 

Typiskt för kristallsjuka är anfall med kraftig yrsel som utlöses av vissa huvudrörelser. Ofta börjar symptomen på morgonen, när du till exempel vänder dig i sängen eller stiger upp från sängen. Det kallas karusellyrsel, då det påminner om känslan av att åka karusell. Det är även samma känsla som du får när du snurrar runt snabbt och sedan plötsligt stannar upp. Du kan även känna dig yr när du sitter upp och lutar huvudet framåt eller bakåt.  

Yrselanfallen varar i regel mellan 10-30 sekunder och kommer tillbaka om du gör samma rörelse igen. Ofta rör sig ögonen ofrivilligt när yrseln kommer och du kan få problem med balansen, illamående och att gå rakt. 

Vad kan jag göra själv? 

Oftast går kristallsjuka över efter ett par veckor, och det ger inga bestående besvär. Testa att upprepa de huvudrörelser som gör dig yr ett par gånger – det kan hjälpa kristallerna att falla tillbaka på sin plats.  

När och var ska jag söka vård? 

Kontakta en vårdcentral eller jourmottagning om du har yrsel när du rör huvudet på vissa sätt. Är det stängt kan du vänta tills mottagningen öppnar igen.  

Undersökning 

När du kommer till vårdcentralen får du berätta om din yrsel och hur den känns. Läkaren undersöker även din balans, dina reflexer, känsel och ditt blodtryck. Ibland tas även blodprov. Anledningen är att utesluta att din yrsel inte beror på någon annan sjukdom. Diagnosen kristallsjuka kan sen fastställas genom att läkaren framkallar ett typiskt anfall med hjälp av ett lägestest. Då får du lägga dig ner snabbt med huvudet vridet åt sidan, medan läkaren kontrollerar om det utlöser ofrivilliga ögonrörelser och yrsel.  

Behandling 

Behandlingen kallas repositionering och innebär att du får röra huvudet på olika sätt så att kalkkristallerna i örat faller på plats igen. Du får ofta ett program av en läkare eller sjukgymnast med övningar som du kan göra hemma.  

Du kan även få behandlingen på en mottagning. Då får du ligga eller sitta på en brits och får hjälp att röra huvudet på ett systematiskt sätt så att kalkkristallerna i örat faller på plats. Vissa mottagningar har en särskild stol för behandling av kristallsjuka. Då sitter du fastspänd medan stolen vrids i olika riktningar.  

Du blir oftast fri från besvären efter behandlingen, även om vissa kan känna av en viss ostadighet. Det går över av sig själv efter någon dag.  

Vi hjälper dig