Capio
Capio
Capio

Analklåda

Klåda i ändtarmen är oftast ett ofarligt tillstånd men orsakar stora besvär och minskad livskvalitet. Att det kliar kan bero på fler orsaker och du kan också lindra klådan på olika sätt.

Varför får man klåda i ändtarmsöppningen?

Vanligaste orsaken till klådan är att huden runt analöppningen är fuktig och så småningom mjukas upp med sprickbildning (analfissur) och eksem som följd.

Att huden runt analöppningen är fuktig beror ofta på att analöppningen inte kan sluta helt tätt efter avföringstillfället, vilket i sin tur kan bero på en mängd olika faktorer. Det kan till exempel röra sig om avföringsinkontinens, då vätska och ibland bajs läcker utan att du kan hindra det. Det kan också bli fuktigt om du har diarré. När du har diarré torkar du dig också oftare vilket irriterar huden och skapar klåda. 

Andra orsaker till klådan

• Infektioner/parasiter eller hudsjukdomar runt analöppningen, som en svampinfektion i underlivet, kondylom eller herpes, eller parasiten springmask.
Hemorrojder.
• Klådan kan vara ett symptom vid andra ändtarmstillstånd, fistel vid ändtarmsöppningen till exempel.

Vad kan jag göra själv

Att tvätta sig för ofta eller noggrant med uttorkande hygienprodukter brukar i de flesta fall försämra tillståndet, eftersom huden torkar ut ännu mer. Om du tror att besvären beror på att du tvättat dig för noggrant kan du tvätta huden runt ändtarmsöppningen mer sällan, varannan dag räcker. Använd bara vatten eller en mild tvål/tvättolja. När du torkar dig så gnid inte handduken utan klappa istället torrt.
Ofta blir klådan också värre när du kliar dig själv eftersom huden irriteras ännu mer. Smörj in med fet kräm eller salva för att lindra klådan. På apotek kan de hjälpa dig med vad du ska använda.

Behandling

Eftersom klådan kan bero på många olika orsaker är en undersökning av ändtarmsöppningen förutsättningen för att rätt behandling kan ges.

Vi hjälper dig