Capio
Capio
Capio

Ögonproblem vid diabetes

Diabetes har en tendens att påverka ögonen, och olika åkommor kan orsakas både av Typ 1- och Typ 2-diabetes. I de flesta fall finns effektiva behandlingar, men det är viktigt att undersöka synen regelbundet så att problemen uppmärksammas i god tid.

Diabetesretinopati – förändringar i näthinnans blodkärl

I näthinnan finns små, fina blodkärl som är särskilt känsliga för både högt blodsocker och högt blodtryck, båda intimt förknippade med diabetes. Små blödningar kan uppstå och näthinnan kan svullna. När förändringarna påverkar gula fläcken leder de till försämrad synskärpa; det blir svårare att läsa och även seendet på långt håll kan påverkas.

Skadorna på blodkärlen gör att näthinnan får sämre syretillförsel, och för att kompensera detta kan kroppen bilda nya blodkärl. Det låter kanske som en praktisk funktion, men de nya blodkärlen kan komma att läcka blod och har lätt för att spricka. När blod kommer ut i ögats glaskropp kan det leda till grumlad syn och så kallade sotflagor i synfältet.

Symptom på diabetesretinopati

Diabetesretinopati ger inga symptom i tidiga stadier och är därför en lömsk sjukdom. Regelbundna kontroller av ögonbotten är viktiga om förändringar i näthinnan ska kunna upptäckas och behandlas innan synen skadas. I senare stadier kan svullnad och små blödningar uppstå, vilket leder till att man ser suddigt och upplever små föremål som rör sig i synfältet, som sotflagor. Om det går så långt att näthinnan börjar lossna, kan man uppleva blixtar i utkanten av synfältet och en grå skugga som växer ut över synfältet från kanten och in mot mitten.

Behandling av diabetesretinopati

Svullnad i gula fläcken behandlas med injektioner i glaskroppen. Ingreppet går snabbt, och med en enkel bedövning gör det inte ont. Nybildade blodkärl kan tas bort med laser. Om det inte hjälper, eller om man konstaterar att det finns risk för näthinneavlossning, krävs operation.

Makulaödem – förändringar i gula fläcken

"Makula" är det latinska namnet på gula fläcken, den plats i ögat som står för det skarpa seendet, till skillnad från det perifera, oskarpa seendet. Ödem är en svullnad som uppstår genom ansamling av vätska i vävnaderna.

Makulaödem handlar alltså om att området kring gula fläcken svullnar när vätska läcker ut från näthinnans blodkärl, och hänger på så sätt ihop med diabetesretinopati. Makulaödem leder till försämrad synskärpa och gör att man ser suddigt. Det brukar utvecklas gradvis under en längre tid.

Symptom på makulaödem

Långsamt försämrad synskärpa och dimsyn som kommer gradvis och över en längre tid.

Behandling av makulaödem

Makulaödem behandlas med så kallade VGEF-hämmare, ett läkemedel som injiceras i ögats glaskropp. Många patienter rapporterar tydligt förbättrad syn efter behandlingen. Även laserbehandling kan bli aktuellt. 

Grå starr – ökad risk

Diabetes ökar även risken för grå starr, eller katarakt, som är vanligt förekommande hos äldre. Grå starr (som inte har någon likhet med grön starr) betyder att linsen i ögat blir grumlig. Synen försämras därigenom, men det kan ta allt från några månader till några år innan symptomen blir helt tydliga.

Symptom på grå starr

  • Sämre och suddigare syn
  • Sämre mörkerseende
  • Svagare färger med förskjutning åt det gulbruna
  • Känslighet mot bländning och starkt vitt ljus
  • Svagare eller dubblerade konturer

Behandling av grå starr

Grå starr behandlas genom operation där ögats lins byts ut mot en konstgjord lins. Operationen är idag snabb och okomplicerad.

Dimsyn – tillfällig suddighet

Försämrat, suddigt seende på nära eller långt håll kan även bero på optiska förändringar i ögats lins som orsakas av förhöjt blodsocker. Det här tillståndet brukar gå tillbaka om man får halterna av blodsocker under kontroll.

Vi hjälper dig