Capio
Capio
Capio

Psykiatrisk Fysioterapi

Psykiatrisk Fysioterapi innebär både rörelse och avslappningsövningar för att öka ditt välbefinnande.

Alla mår bättra av att röra på sig. Psykiatrisk fysioterapi är ofta en viktig del av behandlingen inom psykiatrin. Den kan förutom rörelse också innefatta avslappningsövningar och andra metoder som kan minska spänningar och öka välbefinnandet.

Du kan också få Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Det finns en hel del hjälpmedel och träningsprogram, som arbetsterapeut eller fysioterapeut kan hjälpa till att ta fram.