Capio
Capio
Capio

Tvångssyndrom, OCD

Att dubbelkolla om dörren är låst och spisen verkligen är avstängd är något vi alla gör någon gång ibland. Att då och då ha jobbiga tankar och känna det nästan som ett tvång att göra vissa saker är också ganska vanligt. Men när tvångstankarna ger dig ångest och skapar problem i din vardag kan du ha något som kallas tvångssyndrom. Det finns bra behandling och hjälp att få.

Tvångssyndrom kallas även kallas OCD efter engelskan obsessive-compulsive disorder.

Vad är tvångssyndrom, OCD?

Det är oklart vad exakt som orsakar tvångssyndrom men forskning visar att ärftliga, biologiska och psykologiska faktorer ofta samverkar.

Att ha tvångssyndrom innebär att du har oönskade tankar, idéer, fantasier och rädslor som kan göra att du känner dig tvingad att agera på dem och göra vissa saker. Det kallas tvångstankar. När du lider av tvångssyndrom besväras du ofta av både tvångstankar och tvångshandlingar.

Det går också att ha endast tvångstankar. Då agerar du inte på dina tankar, men besväras av dem.

Symptom

När tvångstankarna uppstår kan du känna att du måste göra vissa saker för att lätta på den ångest du känner. Ibland känner du att du måste utföra en eller flera handlingar för att förhindra att allt hemskt du tänker på ska hända i verkligheten. Det är det som kallas för tvångshandlingar. Här kommer några exempel på olika tvångshandlingar:

  • Du kollar flera gånger så att spisen är avstängd eller så att ytterdörren är låst
  • Du ställer i ordning eller sorterar saker på ett visst sätt tills det känns helt rätt
  • Du upprepar ord eller meningar tyst för dig själv i dina tankar
  • Du tvättar händerna supernoga och ofta för att du känner obehag över smuts och bakterier.

Om du upplever att dina besvär hindrar dig i vardagen eller ställer till med problem är det viktigt att du söker hjälp. För det finns hjälp att få.

Behandling

Det går att bli fri från sina tvångstankar och tvångshandlingar, men det kan vara svårt att bli det på egen hand. Därför ska du söka hjälp, det finns bra behandling att få.

Du som har tvångssyndrom behandlas oftast med psykoterapi eller läkemedel. Ibland används en kombination av de två.

Vid psykoterapin används oftast en metod inom kognitiv beteendeterapi (KBT) som kallas för responsprevention, vilket förkortas ERP. Den går ut på att du successivt och i ett lugnt tempo får närma dig de situationer, känslor eller människor som skapar obehag, samtidigt som du övar på att avstå från tvångshandlingar.

Vid en läkemedelsbehandling så behandlas du med SSRI-preparat, det vill säga antidepressiva läkemedel.

En annan viktig del av behandlingen är att du och dina närstående får kunskap om tvångssyndrom och en djupare förståelse för sambandet mellan tvångstankar och tvångshandlingar. Detta ger oftast bra verktyg för att kunna sluta med beteendet.

Vad kan jag göra själv?

Att ha tvångstankar kan vara jobbigt och det kan vara svårt att stå emot tvångshandlingar. Att röra på dig och vara fysiskt aktiv kan hjälpa dig att fokusera på något annat och kan underlätta att hantera både oro och ångest.

Det är också bra att prata med någon du känner förtroende för, även om det kan kännas jobbigt. Det kan vara både för någon i din närhet eller någon som jobbar inom vården. Om du har det så jobbigt att du har självmordstankar är det extra viktigt att våga prata med någon.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta din vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning om dina tvångstankar gör det svårt för dig att klara av din vardag.

På vårdcentralen får du hjälp av läkaren med att göra en bedömning av dina besvär och om det behövs kan läkaren skriva en remiss till en psykiatrisk mottagning. Du kan också söka vård via en psykiatrisk mottagning direkt då många mottagningar tar emot egenremisser. Då kan du antingen få en tid för en första bedömning eller så hänvisas du till din vårdcentral.

Om du har tvångstankar och mår så dåligt att situationen känns outhärdlig och du känner att du inte orkar mer bör du genast ta kontakt med en psykiatrisk akutmottagning eller en akutmottagning. Det finns hjälp att få.

Vi hjälper dig