Capio
Capio
Capio

Paniksyndrom

Om du har återkommande panikattacker och har börjat pussla om i din vardag för att undvika speciella platser och situationer, kan du ha vad som kallas för paniksyndrom. Då kan du behöva söka hjälp och få behandling.

Vad är paniksyndrom?

Paniksyndrom är när du är så orolig för att få en panikattack att det går ut över din vardag. Du drar dig för att göra saker du egentligen vill göra och du undviker både situationer och platser som kan vara svåra att lämna snabbt, till exempel där det finns mycket människor. Du undviker bussar, tåg och biografer.

Det är också vanligt att du undviker att utsätta dig för situationer där du riskerar att känna känslor som till exempel att bli illamående, yr eller att få hjärtklappning. Detta eftersom dessa känslor påminner om att känna panikångest.

Ju längre du går omkring med ångest, desto mer påverkar det dig i din vardag. För att bli fri från paniksyndrom behöver du lära dig att hantera din ångest och ibland behöver du få behandling.

Att ha enstaka panikattacker är inte allt för ovanligt och det innebär inte att du då har paniksyndrom. Du bör ha haft besvär med återkommande och svåra panikattacker under minst en månads tid för att det ska vara paniksyndrom.

Symptom

Paniksyndrom är att din ångest och din rädsla för att få en panikattack påverkar din vardag så mycket att du medvetet undviker vissa platser och situationer. Ditt liv liksom krymper och du är mer eller mindre konstant rädd för att få panik.

För att få en bättre förståelse för hur paniksyndrom utvecklas är det viktigt att förstå vad som händer i kroppen när du får en panikattack och vad panikångest är.

Panikångest

Panikångest är det du drabbas av när du får en panikattack. En panikattack är rädsla eller ångest som känns starkt i hela kroppen och som kommer plötsligt. Panikattacken går oftast snabbt över, men kan vara så obehaglig och skrämmande att den kan påverka dig länge efteråt.

När du får en panikattack är det vanligt att du upplever ett eller flera av följande symptom:

  • Ditt hjärta slår hårt och snabbt, du får hjärtklappning.
  • Du blir illamående, yr och det kan kännas som att du ska svimma.
  • Du börjar svettas och det känns som du blir varm eller kall inuti.
  • Du kan börja darra och musklerna känns svaga.
  • Dina händer och fötter kan domna bort eller sticka.
  • Det blir svårt att andas och du kan uppleva ett tryck över bröstet.
  • Det kan kännas som en klump i magen.

Du kan också få plötslig svindel, tunnelseende eller overklighetskänslor. Det är mycket obehagligt att få en panikattack eftersom den oftast kommer helt oväntat när du inte är förberedd. Det känns så starkt i kroppen och därför är det vanligt att tro och uppleva att något är fysiskt fel. Det är därför vanligt att det känns som att du håller på att bli galen, ska tappa kontrollen eller till och med dö.

Behandling

Paniksyndrom behandlas ofta med psykologisk behandling eller läkemedel. Ibland används en kombination av båda.

Vi hjälper dig