Capio
Capio
Capio

Ångest

Ångest är stark rädsla eller oro som känns i hela kroppen. De allra flesta människor upplever ångest då och då. Det är inte farligt men kan upplevas skrämmande och obehagligt. Det finns olika saker du själv kan göra för att hantera din ångest och det finns behandlingar som hjälper.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Vad är ångest?

Ångest är en kraftig reaktion från den del av nervsystemet som vi inte kan styra med vår vilja. Det är en naturlig överlevnadsreaktion när du blir rädd. Din kropp gör sig redo att ta itu med något farligt, försvara sig eller fly undan en fara.

De allra flest människor får ångest då och då. Det kan upplevas skrämmande och obehagligt, men det är inte farligt. Oftast går en ångestattack över på någon eller några minuter helt av sig självt. Men för en del så dröjer sig ångesten kvar under en längre tid, eller kommer tillbaka ofta.

Hjärnan kan inte skilja på om din rädsla uppstår på grund av ett verkligt hot eller om det är dina tankar som gör dig rädd. Kroppens reaktioner blir de samma.

Panikattack

Om ångesten kommer väldigt snabbt och är väldigt stark så kallas det för en panikattack. Det känns väldigt starkt i kroppen och är skrämmande. Du kan bli yr, illamående och svimfärdig och det kan kännas som om du blivit allvarligt sjuk, till exempel att det är något fel på hjärtat.

Det är mycket obehagligt att få en panikattack, att känna panikångest, men det är inte farligt. Den går över av sig själv.

Symptom kopplat till ångest

Ångest och oro ger ett starkt obehag i hela kroppen som antingen kan komma krypandes succesivt eller uppstå plötsligt. Ofta är känslorna både intensiva och diffusa på samma gång. Din kropp reagerar med hjärtklappning, snabbare andning och ett tryck över bröstet. Ångest kan upplevas olika av olika människor. Här är några exempel på symptom du kan få vid ångest:

 • Du kan känna att ditt hjärta slår snabbare än du är van vid.
 • Du kan få svårt att andas och blir yr.
 • Du kan känna det som om du får en stor klump i magen.
 • Du kan uppleva ett tryck över bröstet.
 • Du känner dig väldigt varm och svettas. Eller börjar frysa och frossa.
 • Du kan bli torr i munnen.
 • Du behöver gå på toaletten.
 • Du känner stickningar och domningar i olika delar av kroppen.
 • Du blir darrig, och svag i dina muskler.

Ibland blir reaktionerna så starka att det nästan känns som om du ska tappa kontrollen helt, svimma eller till och med dö. Det är obehagligt men inte farligt att få ångest. Det går över av sig själv efter en liten stund.

Har du starka och ofta återkommande upplevelser av ångest och du känner att de påverkar din vardag, då ska du söka hjälp. Det finns mycket bra hjälp du kan få för att hantera din ångest.

Behandling av ångest

Ångest i sig är inte farligt men om du har besvär med stark och/eller ofta återkommande ångest som påverkar din vardag kan du ha nytta av exempelvis:

 • Råd och stöd för att etablera sunda vanor
 • Psykoterapi
 • Eventuell läkemedelsbehandling, om dina ångestbesvär pågått under en lång tid.

Men det allra viktigaste är att du själv lär dig förstå och respektera din ångest. Lär dig att det är okej att vara rädd och att det inte är farligt att känna ångest.

Egenvård – vad kan jag göra själv?

Ett jobbigt men oerhört bra sätt att hantera ångest är att du försöker stanna kvar i din ångest när den kommer. Behåll dig så lugn du kan, andas långa djupa andetag och påminn dig om att ångesten inte är farlig. Efter ett tag klingar ångesten av och efter att du lyckats göra på likande sätt många gånger blir det lättare och lättare för dig att inse at ångest inte är farligt. Du klarar dig.

Vi är olika känsliga för ångest och det är naturligt att vilja komma undan och bli av med den så fort som möjligt. Risken med att allt för ofta välja flykt är att det kan leda till att du börjar undvika platser och situationer där du är rädd för att du ska få ångest. Det är viktigt att du försöker leva ditt liv så som du vill. Låt inte din ångest styra.

Så kan du göra för att minska risken för ångest:

 • Rör på dig regelbundet. Träning ökar ditt välbefinnande och gör det lättare att slappna av och du sover bättre.
 • Var noga med återhämtning, vila och sömn.
 • Ät bra och näringsrik mat.
 • Se över vad som stressar dig och försök minska på stressen i ditt liv.
 • Undvik alkohol. Den triggar ångest.
 • Lär dig någon eller några olika avslappningstekniker.
 • Prata med någon om dina tankar.

Har du svåra besvär med stark och/eller ofta återkommande ångest ska du söka vård. Det finns bra hjälp att få.

När och var ska jag söka vård?

När du känner att ditt liv börjar kännas annorlunda och begränsas av din ångest, då ska du söka hjälp. Kontakta oss på Capio om du känner igen dig i en eller flera av följande saker:

 • Du har börjat undvika platser eller situationer av rädsla för att få ångest.
 • Du har haft panikattacker med jämna mellanrum under minst en månads tid.
 • Du lindrar din ångest med alkohol, narkotika eller genom att skada dig själv.
 • Du har fobier, tvångstankar eller tvångsbeteenden som gör det svårt att hantera vardagen.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Vi hjälper dig