Capio
Capio
Capio

Psykos

En psykos innebär att du upplever verkligheten annorlunda och förändrad. Du har svårt att skilja på vad som är verklighet och vad som är fantasi. Till exempel kan du känna dig förföljd och höra röster som ingen annan i din omgivning hör. Det är viktigt att söka hjälp för dessa besvär tidigt.

Vad är psykos?

Psykos är ett tillstånd där din verklighetsuppfattning är påverkad. Du kan höra röster, ha vanföreställningar och se och uppleva saker ingen annan ser gör.

Ibland beror en psykos på att du har en så kallad psykossjukdom, men så behöver det inte alltid vara. En traumatisk händelse, sjukdom eller användning av vissa droger kan också utlösa psykotiska symptom.

Symptom kopplat till psykos

En psykos kan komma plötsligt. Den kan också komma smygandes och utvecklas under en längre tid. En psykos kan pågå under någon vecka, några månader eller till och med år. Om du har haft en psykos är det inte säkert att du kommer få någon mer men de kan ibland komma tillbaka upprepade gånger.

När du har en psykos blir du ofta mycket upptagen med dig själv och dina egna tankar. Dina upplevelser och känslor kan vara väldigt intensiva.

Om du har följande symptom kan du ha fått en psykos:

  • Vanföreställningar
  • Hallucinationer
  • Tankestörningar

Vanföreställningar

När du har vanföreställningar uppfattar du din omvärld annorlunda. Du kan till exempel känna dig förföljd eller övervakad fast det är ingen annan som uppfattar det så. Du kan känna dig utvald och speciell och tro att du har superkrafter. Det är också vanligt att du känner dig hotad och utsatt för något skadligt. Upplevelserna kan vara väldigt starka och de känns verkligen verkliga för dig.

Hallucinationer

Hallucinationer är de sinnesintryck som du uppfattar under en psykos. Du kan höra röster eller ljud som ingen annan hör. Ibland kommer rösterna inifrån ditt huvud och ibland kommer de utifrån. Du kan känna igen en del röster men andra är helt främmande. Ofta är rösterna inte snälla och säger negativa saker om dig. Ibland uppmanar dom dig att göra farliga saker, och du kan ha svårt att stå emot dem.

Det kan förekomma att du ser saker som ingen annan ser, men det är mindre vanligt. 

Tankestörning

Dina tankar blir ideligen störda, du har svårt att tänka klart en tanke innan en helt annan tanke kommer och tar plats. Ibland kan du känna det som om andra vet exakt vad du tänker, du känner dig avlyssnad på dina egna tankar.

Tankestörningarna kan påverka dig mycket. Du får svårt att prata, skriva och läsa. Du slutar prata mitt i en mening och kan inte hålla ordning på ord och sammanhang.

Andra symptom som kan visa sig ihop med en psykos

Det är inte ovanligt att alla upplevelser och intryck som sköljer över dig under en psykos ger stark ångest. Du kan känns dig orolig och spänd och har svårt att komma till ro. Så kan du känna både före, under och efter en psykos. Du kan uppleva symptom som förekommer vid en depression så som viljelöshet, apati, orkeslöshet och sömnproblem.

Självmordstankar

Det finns en ökad risk för självmordstankar och självmordsförsök vid en psykos. Därför är det mycket viktigt att du söker hjälp så tidigt som möjligt om du har symptom som tyder på att du kan ha en psykos.

När och var ska jag söka vård?

Du ska söka vård direkt när du känner symptom som gör att du misstänker en psykos.

Sök vård direkt på en akutmottagning eller en psykiatrisk akutmottagning, alternativt ring 112, om något av följande stämmer in på dig:

  • Du hör röster som uppmanar dig att göra saker och du känner att du har svårt att stå emot.
  • Du är orolig för att du ska skada dig själv eller någon annan.
  • Du mår mycket dåligt och har självmordstankar.

Om du har haft en psykos tidigare och känner igen symptomen när de kommer ska kontakta den psykiatriska mottagning som du tidigare haft kontakt med. Ju tidigare du söker vård desto bättre.

Vi hjälper dig