Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdscentral Hammarbyhöjden

Välkommen till din BVC i Hammarbyhöjden. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Så tar vi hand om ditt barn

Tillsammans för friskare barn. I samarbete med Generation Pep startar Capio nu ett förebyggande program som handlar om barns hälsa. Med projektet hoppas vi att öka kunskapen bland barn och föräldrar om vikten av bra kost och fysisk aktivitet och att erbjuda konkreta verktyg till stöd för goda mat- och rörelsevanor. .

Mamma pussar på sitt barn.

Välj oss som ditt barns BVC

Vi finns här för dig och ditt barn 0-6 år, på er resa från barnets allra första tid i livet till förskoleålder. Capios barnavårdscentraler arbetar på uppdrag av respektive region och följer de nationella riktlinjerna för barnhälsovård. Vi har även ett nära samarbete med våra vårdcentraler, där du kan få hjälp digitalt eller fysiskt när det behövs.

Vår personal

Storktelefon för nyblivna föräldrar

Det finns även möjlighet att skriva in nyfött barn via vår chatt. 0701-459 504

Monica Carlsson

Verksamhetschef

Mitra Ebrahimpour

Verksamhetssamordnare, BHV-sjuksköterska 08-648 14 82

Nefihat Fisli

Biträdande verksamhetschef

Kontakta oss

Capio Barnavårdscentral Hammarbyhöjden

Finn Malmgrens väg 9, 121 38, Johanneshov

Logotyp Region Stockholm På uppdrag av Region Stockholm