Capio
Capio
Medarbetare i matsal

Hur vi behandlar

Vi har lång erfarenhet av ätstörningar. Genom heldygnsvård, forskningsbeprövad beteendeterapi och erfaret behandlingsteam behandlar vi framgångsrikt ätstörningar.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en specialiserad ätstörningsklinik som behandlar alla ätstörningar oavsett vikt.

Vi på Capio Ätstörningscenter Varberg har lång erfarenhet av ätstörningar och arbetar med KBT-E, Kognitiv Beteendeterapi utvecklad för ätstörningar. Studier visar att det är en effektiv och lyckad behandlingsmetod oavsett ätstörningsproblematik. Behandlingen fokuserar på de tankar och beteenden som håller ätstörningen igång och fungerar därför bra oavsett ätstörningsdiagnos.

Tre nycklar till framgång

Förutom att du själv måste vilja bli frisk och vara beredd att jobba aktivt i din behandling ser vi tre stora nycklar till framgång.

  • Vi har heldygnsvård som bryter helt med tidigare livsföring.
  • Vi arbetar med evidensbaserad beteendeterapi, KBT-E, som fokuserar på beteenden och psykologiska faktorer.
  • Ett erfaret behandlingsteam hjälper dig som patient att successivt utvecklas till att bli din egen terapeut med verktyg och strategier.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en specialiserad ätstörningsklinik som behandlar alla ätstörningar oavsett vikt.

Inför din behandling hos oss

Behandlingsupplägg

Mål efter behandlingen

Den behandlingsmetod vi använder oss av är designad för att du ska kunna hålla fast vid de förändringar du gjort under behandlingen och minska risken för att du ska bli sjuk igen.

För att maximera dina chanser att bibehålla de förändringar du gör, ingår följande delmoment i behandlingen:

  • Enheten är öppen och du exponeras redan från början för situationer, som triggar ditt ätproblem. Du får arbeta med flera av de svårigheter som du har, till exempel äta med andra och äta mat som du upplever som farlig.

  • Du fasas ut från behandlingen: från början kommer du att få intensivt stöd att göra förändringar. Med hjälp av helgpermissioner, och enstaka veckor då du har permission hela veckan, övar du på att arbeta med förändringen i hemmet och blir därigenom successivt mer och mer självständig. Under den/de veckor du befinner dig hemma har du stöd av din terapeut som följer upp dig via telefon eller videosamtal (Mitt videomöte).

  • Din familj/anhöriga involveras i behandlingen och får stöd i hur de ska kunna skapa en så positiv hemmiljö som möjligt.

  • Mot slutet av behandlingen görs en plan för hur du ska kunna vidmakthålla de framsteg du gjort och förberedelse görs för fortsatt behandling i öppenvård.