Capio
Capio
Capio

Daniella Maglica, ASIH

“Det bästa är att jag känner mig tillräcklig.”

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!

Berätta lite om dig själv och din roll!

Jag jobbar som sjuksköterska på ASIH i södra Stockholm. ASIH står för Avancerad sjukvård i hemmet, så vi är specialiserade på att ge vård i hemmet till patienter som behöver mer avancerade sjukvårdsinsatser. Många är väldigt sjuka och behöver väldigt mycket vård. Vanliga arbetsuppgifter kan handla om att ge symtomlindring med hjälp av läkemedelspumpar, administrera intravenösa infusioner samt hantera centrala infarter och dränage.

Jag håller även på att vidareutbilda mig till specialistsjuksköterska inom palliativ vård, en utbildning jag fått betald av Capio. Så just nu delar jag min tid mellan ASIH och utbildningen.

Varför har du valt att jobba på Capio och ASIH? 

Jag trivs med att jobba i hemmiljö, det blir så mycket mer personligt. Jag trivs med återkommande vårdkontakter, att verkligen få lära känna personen och skapa en relation. Sen har vi en läkartäthet som skiljer sig från andra verksamheter. Här är det lätt att få tag i läkaren, de känner patienterna väl och vi behöver inte förklara situationen varje gång. Det medför att vi kan göra ett bra jobb.  

Jag gjorde min grundutbildning i Jönköping, så ASIH har också varit ett roligt sätt att lära känna Stockholm på nu när jag flyttat hit. Jag åker ju runt hela Stockholm och får se mycket, och jag gillar friheten i det här jobbet. Du får lägga upp din dag själv, i vilken ordning jag vill åka till mina patienter. 

Vilka kunskaper eller färdigheter är bra att ha för att trivas inom ASIH? 

Du måste vara väldigt ansvarstagande som person. Du kommer behöva göra många bedömningar ensam, så det är bra att vara trygg i din sjuksköterskeroll. Och det är en frihet under ansvar. Du är på patientens hemmaplan och de är i och med det i en väldigt utsatt position. Du ska ha en stor respekt och ödmjukhet inför det. 

Hur fungerar kontakten med de närstående till personen som är sjuk? 

Olika närstående har olika önskemål kring hur mycket de vill vara involverade. Vissa patienter visar att de vill skydda sin partner, hålla sjukdomen undan för dem. Vissa närstående är med i alla moment hela tiden, medan andra drar sig undan när man kommer. Det är så olika.  

Men i livets allra sista slutskede, när en person går mot en döendefas då har närstående många frågor och behöver mycket stöttning. Då finns vi där och det blir långa samtal. Vanliga frågor är ”vad som händer med kroppen och vad händer sen”? Vi har mycket information, även skriftlig, redo som förklarar och svarar.  

Hur hanterar ni medarbetare det tunga ni får vara med om? 

Vi har precis börjat med något som heter handledning. En träff var tredje vecka, under en timme i mindre grupper. Det är fria samtal, och vi bestämmer vad vi vill ta upp. Och vi medarbetare kan alltid prata med varandra och finnas där för varandra i vardagen. Men sen är det bra att få träffas på ett organiserat, strukturerat sätt – att det faktiskt avsätts ordentlig tid till reflektion. 

Vad är det allra bästa med ditt jobb? 

Det bästa är att jag känner jag mig tillräcklig. Vi har så mycket resurser i form av kompetens och tid, så saker och ting flyter på. Vi känner oss fria att kunna ge den allra bästa vården. 

Och man känner att man gör skillnad. Alla är ju trötta när man kommer hem, det är jag med. Men jag känner att jag har gjort mycket meningsfullt under dagen, på ett djupare plan. 

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!