Capio
Capio
Capio

Lars Granelli, Sjuksköterska på Capio Hemlösa Pelarbacken

”Jag har valt att arbeta i den här verksamheten för att här kan jag göra skillnad för de människor som är mest utsatta.”

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!

 

Capio Vård för hemlösa Pelarbacken är en öppenvårdsmottagning där vi erbjuder psykiatrisk, somatisk- och beroendevård för personer som lever i hemlöshet. Vi har en mycket bred kompetens på en och samma mottagning. Här arbetar psykiatrisjuksköterskor och distriktssköterskor, psykiatriker och allmänläkare, psykologer, kurator, fotvårdsspecialist, arbetsterapeut, case managers och vårdsamordnare samt tandläkare.  

Vi erbjuder drop in-mottagning för att det ska vara lätt att komma till oss och vi har uppsökande verksamhet med två bilar. Vi åker ut till olika härbärgen, akutboenden och dagverksamheter men även offentliga platser.    

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut? 

Vi börjar dagen med ett gemensamt morgonmöte där vi alla träffas och stämmer av planeringen inför dagen, att alla är på plats, om det någon patient som är saknad och som vi behöver söka upp med mera. Dagarna kan se väldigt olika ut eftersom jag arbetar inom hela verksamheten. Vissa dagar besöker jag härbärgen eller dagverksamheter för hemlösa och erbjuder sjukvårdsinsatser. Det kan handla om allt från rådgivning till såromläggning, vaccination och motivationsarbete. 

Två dagar i veckan åker jag ut med vår buss där vi erbjuder både sjukvård för hemlösa och mobilt sprututbyte, vilket innefattar byte av sprutor och kanyler, screening för hepatit och hiv, vaccination och behandling av hepatit C. För att nå målgruppen åker vi både till fasta platser och till bosättningar i hela länet. Andra dagar har jag mottagningsarbete och tar emot patienter som söker för olika somatiska åkommor eller psykiatrisk problematik.   

Jag har jobbat inom sjukvården i snart i 40 år och har en bred erfarenhet från olika verksamhetsområden. Jag har valt att arbeta i den här verksamheten för att här kan jag göra skillnad för de människor som är mest utsatta. Den breda erfarenhet jag har kommer till nytta eftersom det är vanligt med samsjuklighet och patienten kan ha behov av olika typer av sjukvårdsinsatser. Jag trivs bra på mitt arbete och är stolt över min arbetsplats där jag tillsammans med fantastiska kollegor arbetar mot ett gemensamt mål. 

Vi möter patienten där hen är, både när det gäller fysisk plats (härbärge, tältläger, centralstationen med mera), sjukdom eller funktionsnivå. Vi anpassar vården till patientens förutsättningar och önskemål. För att kunna hjälpa patienten på bästa sätt så samverkar vi med många olika aktörer såsom Stockholms stads uppsökare, socialtjänsten och frivilligorganisationer.

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!