Capio
Capio

Oskar Sterner, Psykolog på Capio Vårdcentral Lund 

"Det är fantastisk att som psykolog inom just primärvården kunna balansera ansvar för tusentals listade samtidigt som jag ska vinna individens förtroende."

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!

Berätta lite om din roll?

Jag jobbar sen fyra år tillbaka som psykolog på Capio Vårdcentral Lund. Vi har ett ganska högt patientflöde här på vårdcentralen, och det kan variera väldigt mycket vad man som patient söker hjälp för. Allt från kriser och relationsproblem till långvarig smärta, ångest eller en svår depression som kräver akut handläggning – vi möter mer eller mindre all typ av psykisk ohälsa här. 

Hur kom det sig att du ville jobba inom vården? 

Det var nog mycket det här klassiska att jag alltid varit den som folk har vänt sig till med problem. Och jag har nog aldrig varit rädd för att möta det. 

Sen är det ju ett väldigt meningsfullt yrke. Du får hjälpa folk i en svår situation. Det är ganska coolt att få vara den första personen som folk vänder sig till, när de kanske gått väldigt länge utan att våga berätta. 

Hur kan en vanlig dag se ut för dig? 

Jag kommer till jobbet, byter om, startar datorn. Sen rullar det i gång; jag kallar in patienterna, har samtal, skriver journaler. Vi psykologer och kuratorer har teammöten där vi snackar igenom om vad som händer i gruppen, tar upp utvecklingsarbeten och vad vi vill fortsätta fokusera på framåt. 

Sen har vi även ett nära samarbete med andra yrkesgrupper på vårdcentralen. Vi psykologer är ofta de som patienten möter allra först, när de söker för sin ångest eller liknande, men sen blandar vi in läkare till exempel. Det är lite av ett nytt sätt att jobba på inom primärvården – här händer det väldigt mycket när det kommer till psykisk hälsa.  

Hur skulle du beskriva kulturen på din arbetsplats? 

Kulturen är väldigt öppen och hjälpsam! Alla är snabba på att hjälpa till, oavsett tidspress eller situation. Vi tänker på våra patienter mer som vårdcentralens patienter, än våra egna. Allt handlar om samarbete. Jag tycker även alla är bra på att tänka utanför boxen – det är nästan nödvändigt. Vi behöver kunna hitta lösningar som är pragmatiska för att hjälpa för våra patienter.  

Hur ska man vara för att trivas hos er? 

Du ska tycka om att möta människor och snabbt kunna bilda en uppfattning om vad du kan hjälpa till med. Det är ett varierat, flexibelt arbete – så du behöver trivas med det.  

Hur är det att jobba som psykolog inom primärvården? 

Det är fantastisk att som psykolog inom just primärvården kunna balansera ansvar för tusentals listade samtidigt som jag ska vinna individens förtroende. Och att få vara med och utveckla rutiner och samarbete för enheten, samtidigt som att få vara med och höra tankar och känslor som luftas för första gången. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Det bästa är att få hjälpa folk. Det blir så påtagligt just inom primärvården. Patienterna kommer hit i ett tidigare skede, man kanske inte har hunnit bli fullt utmattad etc. Vi kan hjälpa till att vända den kurvan uppåt i stället. Det är ett kul, varierande och otroligt lärorikt arbete.  

Det är även fint att kunna bryta förväntningar på vad en psykolog är. Vissa har ju aldrig träffat en psykolog, och då är det kul att kunna vara den första och få vara ett bra ansikte för det. Ofta märker de att det inte var så dramatiskt som de trodde, det här att prata med en psykolog.  

Är det något mer som du vill lyfta lite extra?  

Det är ett väldigt meningsfullt sammanhang, och en vårdform som kommer att växa. Det sker en utveckling hela tiden – både internt inom Capio, men också externt med förväntningarna från regionen. 

För oss psykologer och kuratorer är det väldigt framåtlutat och nytänkande här. Capio är bra på att använda vår kompetens, och få in det i vårdcentralens arbete som helhet. Vi ligger i framkant och anställer många psykologer och kuratorer.  

Jag upplever även ett stort självbestämmande. Vi får vara med och utveckla verksamheten och jobba med de utmaningar man själv ser. Ledningen är väldigt öppna för att lyssna på oss och starta upp nya initiativ. 

Vill du göra skillnad?

Kom och bli en del av vårt team!