Capio
Capio
Capio

Graviditetsdiabetes

Förutom typ 1-diabetes och typ 2-diabetes, finns även graviditetsdiabetes, som är en diabetes du kan få under tiden du är gravid. Efter graviditeten går ditt blodsockervärde oftast tillbaka till så som det ska vara. 

Vad är graviditetsdiabetes?

Hormonet insulin behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp socker från blodet. Graviditetsdiabetes beror på att kroppens celler blir mindre känsliga för insulin när du är gravid, vilket i sin tur gör att kroppen behöver mer insulin. Om kroppen inte kan öka sin insulinproduktion i den takt som behövs och ditt blodsocker blir för högt kan du få graviditetsdiabetes. 

Vem får graviditetsdiabetes?

Du kan ha lättare att få graviditetsdiabetes beroende på om du har vissa gener. Du kan också ha risk att få graviditetsdiabetes om du har övervikt, har haft graviditetsdiabetes under tidigare graviditet eller tidigare har fött ett barn som vägde över 4500 gram eller ansågs vara stort i förhållande till graviditetslängden.

Symptom

Du märker oftast inte själv om ditt blodsockervärde blir för högt utan det brukar i så fall upptäckas på dina kontroller hos din barnmorska, men om du skulle få symptom kan det till exempel vara att du känner av:

  • Trötthet
  • Törst
  • Att du kissar större mängder och oftare

Blodsockervärde

Beroende på vilken region du bor i kontrolleras ditt blodsockervärde på din barnmorskemottagning en eller flera gånger under din graviditet. Blodsockervärdet mäts genom ett stick i fingret. Om det provet visar på ett högt blodsockervärde kan du också få lämna ett så kallat venöst blodprov, som är ett prov som tas från ett blodkärl, till exempel i armvecket. Ett sådant prov brukar du få ta på morgonen, eftersom du ska vara fastande, alltså att du inte ska ha ätit något på en viss tid. Om ditt blodsockervärde ligger för högt då, så har du fått graviditetsdiabetes och det behövs inget mer prov för att kunna ställa diagnosen.

Glukosbelastning

Du kan också få diagnosen efter att ha genomgått en glukosbelastning. Det är olika riktlinjer för vem som ska göra en glukosbelastning och i så fall när under graviditeten, beroende på vilken region du bor i. Själva testet innebär att du får dricka en sockerlösning som innehåller glukos och vatten. Inte heller här ska du ha ätit något innan och du börjar med att ta ett blodprov. Sedan får du dricka sockerlösningen och ungefär två timmar efter det får du lämna ett nytt blodprov och ibland kan du få lämna ett till prov ytterligare en timma efter det. Blodprovet visar vilket blodsockervärde du har.

Behandling

Vilken typ av behandling du får om du har graviditetsdiabetes beror på hur högt ditt blodsockervärde är. Fysisk aktivitet och mat som innehåller mindre socker kan räcka långt, men om det inte räcker kan du behöva behandlas med läkemedel. 
Det är vanligt att du får gå på fler ultraljudskontroller och barnmorskebesök under sista delen av din graviditet om du har graviditetsdiabetes.

Vad kan jag göra själv?

Om du vill minska risken att få graviditetsdiabetes är det bra om du fortsätter att vara fysiskt aktiv under din graviditet och försöker att inte öka alltför mycket i vikt. Det är också bra att försöka äta regelbundet.

När ska jag ta kontakt med vården?

Ta kontakt med din barnmorskemottagning om du tror att du kan ha graviditetsdiabetes. 

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig

Visar 31 mottagningar: