Capio
Capio
Capio

AC-ledsartros

Artros i AC-leden mellan nyckelbenet och skulderbladet leder till smärta och ömhet som kan göra det svårt för dig att ligga på den sida där du har besvär. Behandling sker i första hand genom fysioterapi och smärtstillande läkemedel. 

Vad är AC-ledsartros?

AC- ledsartros är slitage i den mindre led som finns mellan yttre delen av nyckelbenet och skulderbladet. AC-led är en förkortning av acromioclavikularled och är en hårt belastad led. Artros innebär att brosket i leden förstörs, vilket leder till smärta.  

Symptom på AC-ledsartros

Leden kan bli svullen, öm vid tryck och vid rörelse.  
Du kan uppleva svårighet att ligga på den sida du har besvär. 

Vem drabbas? 

Det är fortfarande oklart varför vissa drabbas av artros. Men man kan se att arv och tidigare skador spelar in och att förekomst av artros ökar med stigande ålder. 

Egenvård - vad kan jag göra själv?  

Vid smärta och värk kan du ta smärtstillande läkemedel. Kontakta fysioterapeut för rehabilitering. 

När och var ska jag söka vård?

För att se om du har artros i leden kollar vi på din sjukhistoria, gör en klinisk undersökning och utför en slätröntgen. I första hand sker behandlingen genom fysioterapi och smärtstillande läkemedel. Du kan även prova kortison- och bedövningsinjektion i nyckelbensleden. Vid utebliven förbättring kan operation bli aktuellt. 

Operation

Operation går ut på att ta bort yttersta delen av nyckelbenet. Det gör att ledspalten blir större och det blir mindre risk för nötning. Operationen kan utföras med såväl artroskopi (titthålsoperation) eller med öppen kirurgi.  
 
Risker med operation 
Komplikationer som kan uppstå är få, men det finns alltid en liten risk för sårinfektion.  
 
Förväntat resultat
Resultat är i regel goda, och i de flesta fall försvinner vilovärken.   

Sjukskrivning och rehabilitering

Sjukskrivningstiden beror på vilken typ av arbete du har. Vid lätt arbete kan sjukskrivning behövas i upp till tre veckor, vid medeltungt arbete i upp till sex veckor och vid tungt arbete i upp till tolv veckor. Rehabilitering efter operation görs tillsammans med en fysioterapeut. 

Vi hjälper dig