Capio
Capio
Capio

Artros i mellan och bakfot

I foten finns ett flertal leder som kan drabbas av artros. Genom behandling kan man minska symptomen stelhet, värk och belastningssmärta och förbättra funktionen. Vid svår artros i foten kan en steloperation bli aktuell.  

Vad är Artros i mellanfot och bakfot? 

Artros kännetecknas av obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning i ledbrosket, där de nedbrytande faktorerna överväger. Ledbrosket tunnas ut och kan så småningom försvinna helt. I foten finns ett flertal olika leder som kan drabbas av artros.

Symptom

De vanligaste symptomen är

  • stelhet, värk och belastningssmärta.
  • ibland kan det förekomma felställning i foten. 
  • leden kan svullna till och från.   

Vem drabbas?

Den exakta orsaken är fortfarande okänd. Det finns ett antal kända riskfaktorer som ökar risken för utveckling av artros.  
Ålder, ärftlighet och skador i anslutning till leden kan spela in.  
Även systemiska sjukdomar som drabbar leder, till exempel gikt eller reumatism, samt genomgångna infektioner i leden kan angripa ledbrosket.  

Egenvård - vad kan jag göra själv?

Artros går inte att bota men symptomen går att lindra. Behandlingen bör tidigt inriktas på att minska symptomen och förbättra funktionen. Det finns mycket du själv kan göra för att leva ett gott liv med artros.  
Vid värk och svullnad kan receptfria inflammationsdämpande mediciner lindra besvären och ibland provas kortisoninjektion.  
Anpassad rörelse- och motionsträning kan provas samt viktnedgång vid övervikt.   
Du kan också prova skor med stel "rullsula" (MBT-liknande skor) som kan köpas i sport- och skoaffärer samt i rehabbutiker utan remiss.  

När och var ska jag söka vård?

Sök dig i första hand till din husläkare på din vårdcentral eller företagshälsovård som kan beställa röntgen. Vill du diskutera kirurgiska möjligheter skickas remiss till ortoped/fotkirurg.  

Operation

Vid svår artros utförs steloperation av en eller flera leder i foten. Efter operationen gipsas foten i sex-åtta veckor, därefter används en avtagbar stövel i ytterligare fyra-sex veckor.  
 
Risker 
Den vanligaste komplikationen är infektion. Infektionen är oftast ytlig och kräver bara sårvård och endast i enstaka fall antibiotikabehandling.  
Vid kirurgi med efterföljande gipsning finns risk för blodpropp. Förebyggande medicin skrivs ut efter operationen.  
Vid steloperation finns risk för utebliven läkning, som kan leda till behov av förnyad operation.  
Det finns även andra risker som du kan diskutera med din läkare. 

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket slags arbete du har men ofta behövs minst sex veckor. Tungt stående/gående arbete kräver ofta fyra-fem månaders sjukskrivning. 

Vi hjälper dig