Capio
Capio
Capio

Artros i axel

Artros i axeln leder till smärta, stelhet och ibland även svullnad. Besvären kan lindras med fysioterapi, smärtstillande läkemedel och injektioner. Om smärtlindringen inte fungerar kan operation och axelprotes bli aktuellt.  

Vad är axelartros?

Axelledens ledytor är klädda med ett tunt ledytebrosk som fungerar som en glidyta i axelleden. När det brosket skadas uppkommer axelartros. I de flesta fall är orsaken till axelartros oklar. Men olyckor tidigare i livet, som att axeln slagits ur led eller att man haft en fraktur, ökar risken för artros. 

Symptom på artros i axeln

Smärta, stelhet och ibland även svullnad kan vara symptom på artros i axelleden.

Vem drabbas?

De drabbade är oftast över 65 år, sjukdomen är ovanlig före 50-års ålder. Axelartros drabbar både kvinnor och män. 

Egenvård - vad kan jag göra själv? 

För att bibehålla rörlighet och funktion är det viktigt att fortsätta använda armen till lättare vardagssysslor. Smärtstillande läkemedel kan underlätta besvären.

När och var ska jag söka vård?

Vid lindriga besvär kan behandling påbörjas hos din vårdcentral som kan skriva ut smärtstillande läkemedel för att mildra besvären. Ibland kan det hjälpa med en kortisoninjektion alternativt en tuppkamsinjektion (hyaloronsyra) i leden. Sådana injektioner ges ibland av ortopedspecialist. 
För att bibehålla muskelstyrka och rörlighet i leden kan det vara bra att träffa en fysioterapeut för rådgivning. 
 
Om smärtlindring genom fysioterapi och eventuella injektioner inte räcker kan man operera in en konstgjord axelled, en så kallad axelprotes. I de flesta fall sätts en helprotes in vilken består av en metallkula och en plastskål. Vid skador eller försvagningar i det djupa muskelskiktet så föredrar man att i regel bara byta ledkula, detta kallas för halvprotes. 

Operation

Vid en operation placeras operationssåret, som är drygt en decimeter långt, på axelledens framsida. Efter operationen får patienten stanna kvar på vårdavdelningen i något dygn och under vårdtiden påbörjas fysioterapi. Slutresultatet märks först runt ett år efter operation men redan efter ett par månader kan man använda armen till vardagssysslor. 
 
Risker med operation 
Komplikationer efter en axelledsoperation är ovanliga men det finns risk för nervskador, urledvridning och infektion av den nya leden. Tecken på infektion är hög feber, svullnad och ökad smärta. Vid dessa symptom – sök vård omedelbart. 
 
Förväntat resultat 
I allmänhet är resultatet efter en operation mycket bra. De allra flesta upplever en bättre rörelseförmåga och en stor smärtlindring. För att uppnå bästa möjliga resultat är det mycket viktigt med träning och rehabilitering efter operation. 

Sjukskrivning och rehabilitering

Vid stillasittande arbete kan du oftast återgå minst deltid till arbetet efter tre till fem veckor. Vid tyngre kroppsarbete behövs ofta en längre sjukskrivning, upp emot tre till fem månader. 

Vi hjälper dig