Capio
Capio
Capio

Tumbasartros

Tumbasartros beror på att brosket i tumbasleden börjar ge vika och smärtar. Det kan bli svårt att greppa saker som du annars inte har svårt med.

Vad är tumbasartros?

Tumbasartros är en förslitning i tummens basled och innebär att brosket i tumbasleden börjar svikta och tappa höjd - artros i tummen. Det är inte helt klarlagt vad som orsakar ledsvikten men ett visst samband finns med tidigare skador, tyngre yrken och frakturer i tummen. Brosksänkningen som syns på röntgen utvecklas långsamt över flera år. Svullnad och värmeökning över området förekommer ofta i samband med inflammation i tumbasleden.

Symtom på artros i tummen

Vanligt förekommande symptom som personer med tumbasartros har är följande:

  • Smärta
  • Svaghet
  • Svullnad från leden

Många beskriver svaghet och smärta vid exempelvis vardagssysslor så som när man ska försöka lyfta ett mjölkpaket eller en kasse.

Egenvård - vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker du själv kan testa för att lindra dina besvär:

  • Testa ett tumskydd
  • Testa att variera eller byta arbetsuppgifter, kan göra så att du kan du bli fri från besvär under långa perioder, trots att ledbrosksänkningen är kronisk.
  • Receptfria smärtstillande tabletter är bra att ta när det är som värst.

Vem drabbas?

Alla kan få tumbasartros men främst drabbas kvinnor över 45 år.

När och var ska jag söka vård?

Din husläkare kan hjälpa till med utredning och eventuell röntgen. Diagnos ställs genom klinisk bedömning och undersökning samt röntgenundersökning.

Du kan även få recept på smärtstillande läkemedel eller antiinflammatorisk medicin om behovet finns. Om smärtan och svagheten blir för påtaglig kan du få en remiss till en ortoped för ställningstagande kring operation eller kortisoninjektion. Inflammationen i leden slås oftast effektivt ut i flera veckor eller månader med kortisoninjektion och behandlingen kan upprepas om det ger övergående resultat. Operation kan bli aktuellt efter diskussion med ortoped/handkirurg.

Operation

Operationen vid tumbasartros är ett dagkirurgiskt ingrepp som tar ungefär en timme. Det finns flera operationsmetoder, men vi anser att den som ger bästa resultat är en så kallad interpositionsplastik av tumbasleden, då man kirurgiskt tar bort ett ben i leden.
 
Operationen kan utföras i så kallad plexusbedövning, då endast armen är bedövad, men ibland görs operationen i full narkos. Efter operation får du ett gips som sitter på i fyra till sex veckor. När gipset är borttaget har du ett handledsskydd under första månaden.
 
Risker
Vid all kirurgi, även mindre, förekommer en liten risk för sårinfektion.
 
Förväntat resultat
Att bli smärtfri i tummen tar oftast mellan två och sex månader efter operation.
 

Sjukskrivning och rehabilitering

Rehabiliteringsperioden efter operation uppgår till sex månader. Sjukskrivningstiden är mycket individuell utifrån arbetsuppgifter, tala med din läkare inför operation angående din arbetssituation.

Vi hjälper dig