Capio
Capio
Capio

Hosta

Hosta förekommer oftast i samband med förkylning och går då över av sig själv, även om det ibland tar flera veckor, efter att själva infektionen har läkt ut. Hosta kan också vara ett symptom för sjukdomar i luftvägarna eller lungorna, eller att luftvägarna irriteras av exempelvis rök eller damm.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Den här texten handlar om hosta hos vuxna och barn över 12 år

Vad är hosta?

Hosta är en reflex som hjälper luftvägarna att göra sig av med sådant som irriterar. Det kan vara exempelvis damm, retande gaser eller rök.

När slemhinnorna i luftvägarna irriteras bildas mer slem än normalt och genom att hosta upp slemmet gör du dig av med det som irriterar. Hosta är alltså en viktig reflex för att rensa luftrören och bör därför inte dämpas i onödan.

I luftvägarna finns små flimmerhår som hjälper slemmet att komma upp i luftvägarna, så att man kan hosta ut eller svälja det. Flimmerhåren och hostan är viktiga faktorer som skyddar luftvägarna mot sjukdom.

Hosta som pågått i mer än åtta veckor kallas för långvarig hosta. Om man vid utredning utesluter andra sjukdomar räknas den som en ”egen sjukdom”, inte ett symptom – kronisk hosta.

Orsaker till hosta

Det finns många orsaker till hosta. Den vanligaste orsaken är förkylning, som beror på en virusinfektion. Då har du ofta andra symptom, som halsont, trötthet och sjukdomskänsla. Andra orsaker till hosta är astma, KOL och lunginflammation.

Beroende på bakomliggande orsak kan hostan låta och märkas av på olika sätt. Den kan vara torr eller upplevas slemmig och den kan vara mer besvärlig vid olika tider på dygnet. Vanligtvis blir den också värre när du ligger ner och eller när du anstränger dig. Om hostan är ett symptom på en annan sjukdom kan du också ha andra besvär.

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Vid förkylning med hosta ska du stanna hemma för att inte smitta andra. Hosta när övriga symptom har gått över betyder inte att du är smittsam och behöver stanna hemma.

Vad kan jag göra själv?

För det första ska du göra ditt bästa och undvika att bli sjuk i förkylningar av olika slag överhuvudtaget. Var noga med handhygien, träffa inte personer som är sjuka och undvik stora folksamlingar under förkylningstider. Tänk på att hålla fysiskt avstånd.

Att ha hosta kan vara jobbigt, speciellt om du hostar på natten och får svårt att sova. När du har hosta finns det några saker du själv kan göra i lindrande syfte.

Drick mycket vatten

Genom att dricka mycket blir slemmet mindre segt och där med lättare att hosta upp. Om du har rethosta på natten kan det hjälpa att dricka lite vatten när hostan kommer. Varm dryck är dessutom ofta skönt och lindrande för svalget.

Sov med huvudet upphöjt

Om du hostar mycket på natten kan det hjälpa att höja huvudändan på sängen.

Undvik rökiga miljöer

Både rökning och rökiga miljöer gör ofta hostan värre så försök att undvika det. Om du själv röker så finns det många fler fördelar med att sluta. 

Prova receptfria hostmediciner

Det finns inga studier som visar att receptfria hostmediciner har en tydlig effekt vid besvär med hosta, men en del tycker att det hjälper. Det finns både hostdämpande och slemlösande medel att köpa receptfritt på apotek.

När och var ska jag söka vård?

Ta kontakt med din vårdcentral eller en jourmottagning om du känner igen dig i ett eller fler av följande besvär:

  • Du har haft feber och hosta i över fyra dygn.
  • Det kommer blod när du hostar.
  • Du misstänker att du har kikhosta och umgås nära barn som är under ett år.
  • Du är gravid efter vecka 27 och misstänker att du har kikhosta.
  • Du har en envis hosta som inte ger med sig.

Ta genast kontakt med din vårdcentral, jouröppen mottagning eller akutmottagning om du känner igen dig i ett eller flera av dessa besvär:

  • Du har hosta och känner att det är tungt att andas.
  • Du har ont i bröstkorgen när du djupandas och när du hostar.

Ring 112 direkt om något upplever något av följande besvär:

  • Du har fått något i luftstrupen som inte går att hosta upp.
  • Du har hosta och får samtidigt mycket svårt att andas.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Vi hjälper dig