Capio
Capio
Patient blir undersökt av läkare

Fotsektionen

Välkommen till vårt fotteam på Capio Ortho Center Skåne. Vårt fotkirurgiska team består av fyra läkare, som arbetar i nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor och gipstekniker.

Kontakta oss

Via vår digitala mottagning kan du enkelt kommunicera med vår personal.

Vidden inom fotkirurgi spänner från enklare små operationer till mycket komplexa fall, som endast kan utföras på enstaka kliniker i landet. Alla våra läkare sysslar uteslutande med fotkirurgi och har en mycket hög specialiseringsgrad. Vi har stor erfarenhet inom all typ av fotkirurgi. Alla har forskningsbakgrund från Skånes Universitetssjukhus. De flesta är eller har varit styrelsemedlemmar i Svensk Fotkirurgisk Förening.

Vårt mål är att du som patient alltid ska få en professionell bedömning. Det är mycket viktigt att du känner dig välinformerad och insatt ditt tillstånd, så att vi gemensamt kan besluta om lämplig behandling.

Fotens anatomi

Fotens anatomi och biomekanik är mycket komplex. För att förstå varför en patient har ont i foten krävs det ofta både kunskap och erfarenhet för att kunna erbjuda en behandling som leder till förbättring och i bästa fall besvärsfrihet.

Man kan indela åkommor i foten i:

  • Artrosbesvär
  • Förvärvade felställningar
  • Medfödda felställningar
  • Akuta skador
  • Överbelastnings- /utmattningsskador
  • Sekundära åkommor efter tidigare skada
  • Övrigt som inte faller i ovan nämnda kategorier

Inte sällan är besvärsbilden en kombination av dessa olika åkommor, och behandlingen eftersträvar i första hand att lindra smärtor och minimera risk för sekundära problem. Många åkommor kan behandlas adekvat med fysioterapi och/eller individuellt utformade inlägg. Fysioterapi leder till bättre muskulär funktion och balans i foten och inlägg kan både avlasta kritiska områden samt fördela belastningen på ett annat och mer gynnsamt sätt. När foten fungerar bättre och belastningen fördelas korrekt så försvinner besvären ibland helt och hållet. Att operera en fot innebär i många fall en ändring i dess biomekanik varför en operation endast skall utföras om patienten har uttalade besvär i form av smärta, tryck eller sår.

Läs mer om:

Kontakta oss

Via vår digitala mottagning kan du enkelt kommunicera med vår personal.

Fotteamet

Fredrik Svensson

Fredrik Svensson

Överläkare, med. dr ortopedi

Specialiserad inom fotkirurgi. Styreledamot och vetenskaplig sekreterare i Svenska Fot- och Ankelkirurgiska Sällskapet (SFAS).

Ilka Kamrad

Ilka Kamrad

Överläkare, med. dr ortopedi

Specialiserad inom fotkirurgi.

Håkan Magnusson

Håkan Magnusson

Överläkare, med. dr. ortopedi

Specialiserad inom fotkirurgi.

Philip Bazala

Philip Bazala

Överläkare

Specialiserad inom fotkirurgi

Felix Narin

Felix Narin

Fysioterapeut

Lotta Tillander

Lotta Tillander

Undersköterska, gipstekniker