Capio
Capio
Capio

Långvarig smärta

Långvarig smärta innebär att du har haft varje dag i mer än tre till sex månader. Att ha långvarig smärta är mycket vanligt och sällan farligt. Det är ofta svårt att komma till rätta med smärtan och du som är drabbad behöver ett individuellt omhändertagande där hänsyn tas till hela din situation.

Vad är långvarig smärta?

Långvarig smärta betraktas som en egen sjukdom och innebär att du har haft ont varje dag i mer än tre till sex månader. Akut smärta däremot är att ses som ett nödvändigt och viktigt larmsystem som hjälper till att tala om för kroppen att det är något som inte står rätt till.

Långvarig smärta kan ofta kopplas till olika sjukdomar, som till exempel artros, nervskador, fibromyalgi, reumatism eller MS. Men det är också vanligt att man inte hittar någon tydlig orsak till smärtan.

Det är sällan farligt med långvarig smärta i sig men det kan i vissa fall påverka din funktionsförmåga och vardagen kan ibland vara mödosam. Men långvarig smärta leder inte per automatik till ett sämre liv.

Symptom

Om du upplever smärta varje dag i mer än tre till sex månader har du långvarig smärta. Det kan göra olika ont olika dagar och smärtan kan ändra karaktär, men den försvinner aldrig helt.

Det är vanligt att smärtan vid långvarig smärta sprider sig till olika delar av kroppen och att den förvärras av fysisk belastning. Efter att ha utfört fysiskt krävande aktiviteter blir du ofta trött och öm i stort sett hela kroppen.

Långvarig smärta påverkar humöret hos dig som är drabbas. Det är normalt att bli nedstämd och ledsen när du hela tiden har ont. Det är heller inte ovanligt att personer med långvarig smärta drabbas av depression och/eller ångest. Det kan i sin tur leda till att smärtan förvärras. Om du känner dig nedstämd, deprimerad eller har ångest är det viktigt att du säker hjälp. Kontakta gärna oss på Capio Go

När ska jag söka vård?

Eftersom smärta och speciellt akut smärta är kroppens sätt att tala om det finns en skada eller sjukdom så är det viktigt att alltid söka vård för smärta som du inte känner igen. Ibland hittar sjukvården orsaken till din smärta, och ibland inte. Det är viktigt att du som patient känner dig färdigutredd, att du känner att du har blivit lyssnad på och bemött utifrån din individuella situation.

Ibland kan det vara bra att ta en ny kontakt med vården om din långvariga smärta ger dig stora bekymmer. Det finns olika sorters hjälp och utredningar att få. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Capio om du har frågor.

Att leva med långvarig smärta

Många som har långvarig smärta upplever att den gör sig påmind nästan hela tiden och att den påverkar vardagen. Det är viktigt att du lyssnar på din kropp.

Sensitisering

Långvarig smärta beror på att nervsystemet blir känsligt och reagerar starkare på de nervsignaler som finns, samtidigt som kroppens egen broms, smärthämningssystemet, fungerar sämre. Det kallas för sensitisering, och leder till att din hjärna blir oerhört trött av att hela tiden få felaktiga varningssignaler om skada och fara.

Vi skulle kunna jämföra det med ett brandlarm som blivit för känsligt och larmar hela tiden i onödan. Det förklarar varför långvarig smärta tar så otroligt mycket energi av oss och varför många med långvarig smärta även har en ökad trötthet.

Undvikande och isolering

Långvarig smärta leder inte sällan till rörelserädsla, undvikanden och isolering. På grund av smärta och trötthet är det vanligt att du träffar dina vänner alltmer sällan, att du slutar med dina hobbys. Och på grund av din rädsla att få mer ont så slutar du att träna och ägna dig åt aktiv återhämtning. Dessa beteenden är vanliga men tyvärr inte så bra för dig.

Resultatet blir ofta nedstämdhet, oro och ett ökat fokus på smärtan, vilket i sin tur leder till fler undvikanden. Det blir en nedåtgående spiral där livet riskerar att upplevs som mindre och mindre.

Lyssna och var snäll

Men det är viktigt att du inte slutar röra på dig. Att vara fysisk aktiv och göra saker som gör dig glad och motiverad är mycket betydelsefullt för att din hälsa i sin helhet ska ges bästa möjliga förutsättning.

Att acceptera din smärta och jobba med den i stället för mot den är en klok strategi. Var snäll och varsam och behandla dig själv med omtanke och respekt.

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig