Capio
Capio
Capio
Fysioterapeut visar patienten hur axeln ser ut på en axelmodell

Axel

Axeln är en komplex led som möjliggör en mängd olika rörelser och är avgörande för många vardagliga aktiviteter. Tyvärr är axeln också sårbar för olika skador och överbelastningsskador på grund av dess stora rörelseomfång och komplexa struktur.

Axeln är ett viktig led i kroppen som möjliggör rörelse och stabilitet i överkroppen. Den består av tre huvudsakliga ben: överarmsbenet (humerus), nyckelbenet (clavicula) och skulderbladet (scapula). Ledkapseln och ligamenten runt axeln håller ledytorna på plats och ger stabilitet åt leden. Rotatorkuffen, en grupp av muskler och senor, bidrar till att rotera och lyfta armen. Tillsammans ger dessa strukturer axeln dess rörlighet och funktion.

Skador i axeln kan uppstå av olika anledningar, inklusive överansträngning, trauma, eller åldersrelaterade förändringar. Otillräcklig uppvärmning, överbelastning vid tunga lyft, eller upprepade rörelser kan orsaka överbelastningsskador såsom seninflammation eller muskelbristningar. Traumatiska skador kan uppstå vid fall, kollisioner eller plötsliga vridningar av armen. Dessutom kan åldersrelaterade förändringar såsom artros eller försvagning av vävnader öka risken för skador i axelleden.

Vi hjälper dig med


Impingement

Impingement i axeln innebär att de mjuka vävnaderna runt axelleden kläms eller nyps när armen lyfts eller roteras, vilket kan orsaka smärta och nedsatt rörlighet. Symtom inkluderar smärta vid lyftning av armen, speciellt över huvudhöjd, samt svaghet och ibland svullnad i axeln. Orsaker kan vara överansträngning av musklerna kring axeln, förträngning av utrymmet under skulderbladet eller försvagning av musklerna. Behandling kan innefatta fysioterapi för att stärka musklerna och förbättra rörligheten, smärtlindring med mediciner och ibland kirurgi för att öppna upp utrymmet runt axeln.

Impingement (Slemsäck/senor som kläms till)

Rotatorcuffskada

Rotatorcuffskada innebär skada på en eller flera av de fyra musklerna och senorna som omger axelleden och hjälper till att rotera och lyfta armen. Symtom inkluderar smärta och svaghet i axeln, speciellt när du lyfter armen eller roterar den. Orsaker kan vara överansträngning, åldersrelaterade förändringar eller plötsliga skador. Behandling kan omfatta vila, fysioterapi för att stärka musklerna, smärtlindring med mediciner och i vissa fall kirurgi för att reparera skadade vävnader.

Rotatorcuffskada

Axelluxation

Axelluxation är en skada där axelleden går ur led på grund av trauma eller översträckning. Symtom inkluderar svår smärta, svullnad och nedsatt rörlighet i armen. Orsaken kan vara en olycka, fall eller direkt trauma mot axeln. Behandling innefattar vanligtvis att sätta tillbaka axeln i led, stabilisering med bandage eller skena, samt fysioterapi för att återställa styrka och rörlighet i axeln. Ibland kan kirurgi behövas för att reparera skadade ligament eller vävnader.

Axelledsluxation

Instabilitet i axelleden

Instabil axel kallas det när axelleden hoppar ur led eller är på väg att hoppa ur led. Instabilitet i axelleden uppstår när strukturerna som ger stabilitet åt leden skadas eller försvagas, vilket resulterar i att axeln glider ur sin normala position. Symtom inkluderar känsla av att axeln hoppar ur led, smärta, svaghet och nedsatt rörlighet. Orsaker kan vara tidigare skador, överansträngning eller medfödda faktorer som lösa ledband. Behandling kan innefatta fysioterapi för att stärka musklerna kring axeln, användning av stödjande bandage eller skenor, och i vissa fall kirurgi för att återställa stabiliteten i leden.

Instabilitet i axelleden

 

Artros i axel 

Artros i axeln är ett tillstånd där den broskiga ytan i axelleden gradvis bryts ner, vilket resulterar i smärta och stelhet i axeln. Orsakerna till artros i axeln kan variera från åldersrelaterade förändringar till överansträngning eller tidigare skador, såsom frakturer eller ligamentskador. Symtom på artros i axeln inkluderar smärta vid rörelse och belastning av axeln, liksom svårigheter att lyfta armen över huvudet eller utföra vissa aktiviteter.

Behandlingen för artros i axeln kan vara inriktad på att lindra smärta och förbättra funktionen i axelleden. Det kan innefatta icke-kirurgiska metoder såsom smärtlindring med läkemedel eller injektioner, fysioterapi för att förbättra styrka och rörlighet i axeln, samt användning av ortopediska hjälpmedel för att avlasta ledytan. I mer allvarliga fall kan kirurgi övervägas för att reparera eller ersätta den skadade ledytan och återställa funktionen i axelleden. Tidig diagnos och adekvat behandling är viktigt för att förhindra ytterligare försämring av axelledens tillstånd och för att förbättra livskvaliteten för personer med artros i axeln.

Artros i axel


AC-ledsartros

AC-ledsartros, eller artros i akromioklavikulära leden, innebär nedbrytning av brosket som täcker ledytorna i skulderbladet och nyckelbenet. Detta tillstånd kan orsakas av åldersrelaterade förändringar, överansträngning eller tidigare skador, såsom skador på grund av upprepade överbelastningar eller traumatiska händelser som fall eller stötar mot axeln.

Symtom på AC-ledsartros inkluderar smärta och obehag vid rörelser av armen över huvudet, tryck på axeln eller vid vissa aktiviteter som kräver lyftande eller kastande rörelser. Ibland kan det även finnas en märkbar svullnad eller knäppningar i leden.

Behandlingen för AC-ledsartros kan variera beroende på svårighetsgraden av tillståndet och de individuella behoven. I milda fall kan smärtlindring med läkemedel eller injektioner, samt fysioterapi för att stärka musklerna runt axeln och förbättra rörligheten, vara tillräcklig för att hantera symtomen. I mer avancerade fall kan kirurgi övervägas för att avlägsna överflödigt ben eller för att ersätta den skadade leden med en protes. Att uppsöka vård och behandling för AC-ledsartros är viktigt för att minska smärta och förbättra funktionen i axeln.

AC-ledsartros