Capio
Capio

Välkommen till Capio Arytmi Center

Arytmicenter är en högspecialiserad klinik för utredning och behandling av patienter med störningar i hjärtats rytm, så kallade arytmier. Kliniken öppnade för drygt 12 år sedan och vi har sedan starten utfört drygt 5 400 ablationer varav ca 3 900 flimmerablationer.

Patient på undersökning med fysioterapeut

Sök vård

Bli patient

Vi behandlar patienter från hela landet - det enda du behöver är en specialistvårdremiss från ditt hemlandsting.

Kontakta oss

Vårdgivare eller patient? Tveka inte att höra av dig. Tänk på att inte maila känslig information.

Hitta hit

Du hittar oss på Södersjukhuset. Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm.

Välkommen till Capio Arytmi Center

Sedan ca 30 år har man kunnat behandla arytmier med så kallad ablation. En ablation innebär att området som orsakar arytmin elimineras. Metoden har revolutionerat hjärtsjukvården och tusentals patienter har blivit botade och fått förbättrad livskvalitet.

En stor utmaning för arytmisjukvården har varit att hitta metoder för att även behandla patienter med förmaksflimmer med ablation. Sedan drygt 20 år har dessa metoder utvecklats och idag är ablation en etablerad behandling även vid förmaksflimmer. Då utbyggnaden av behandlingen inte skedde i den takt som behövdes, öppnade Arytmi Center år 2009.

Vårt mål är att kunna erbjuda patienter med arytmier en högkvalitativ vård med hög tillgänglighet. Vi har satsat på en kombination av en personalgrupp med hög kompetens och erfarenhet samt en satsning på den allra senaste tekniken. Vi finns på Södersjukhuset som har en hjärtverksamhet av mycket hög standard.

Kollegor i korridor

Vi hjälper dig med

Remittera till oss

Patientbesök med ortoped

Vi har hittills tagit emot patienter från 14 olika landsting i Sverige. Vi har för närvarande upphandlade regionavtal med region Halland samt region Västra Götaland.

Vidare tar vi emot patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring.

Läs mer om att remittera till oss

Våra medarbetare

Fariborz Tabrizi

Leg. läkare, VD

Specialist i internmedicin och kardiologi med specialisering inom elektrofysiologi. Arbetat med arytmier och ablationer sedan 1995. Disputerade 2006. Tidigare arbetat på bl.a. Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska sjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro.

Sergej Scheel

Leg. Läkare

Specialist i internmedicin och kardiologi med specialisering inom elektrofysiologi. Arbetat med arytmier och ablationer sedan 2005. Tidigare arbetat på bl.a. Blekingesjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping.

Helen Janfjäll

Sjuksköterska

Lång erfarenhet av arytmisjukvård och arbetat med ablationer sedan 1992. Har även arbetat med forskning inom förmaksflimmer på Södersjukhuset.

Gunilla Burhagen

Sjuksköterska

Narkossköterska med nästan 40 års erfarenhet av narkos och intensivvård.

Susanne Groot-Jensen

Sjuksköterska

Anestesisjuksköterska sedan 2002. Innan dess arbetat på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus. Doktorand på Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus.

Jeff Saide

Sjukskötare

Anestesissjukkötare sedan 2000. Tidigare arbetat i Umeå, på Danderyds sjukhus samt på Thoraxanestesi Karolinska sjukhuset.

Anna Glad Hyltmark

Sjuksköterska

Sjuksköterska sedan 2004. Tidigare arbetat med hjärtintensivvård och intervention på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Kontakta oss

Följ oss på Facebook

Arytmi Center Stockholm