Capio
Capio
Capio

Välkommen till Capio Arytmicenter

Arytmicenter är en högspecialiserad klinik för utredning och behandling av patienter med störningar i hjärtats rytm, så kallade arytmier. Kliniken öppnade för drygt 12 år sedan och vi har sedan starten utfört drygt 5 400 ablationer varav ca 3 900 flimmerablationer.

Läkare sitter bredvid varandra

Sök vård

Bli patient

Vi behandlar patienter från hela landet - det enda du behöver är en specialistvårdremiss från ditt hemlandsting.

Kontakta oss

Vårdgivare eller patient? Tveka inte att höra av dig. Tänk på att inte maila känslig information.

Hitta hit

Du hittar oss på Södersjukhuset. Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm.

Välkommen till Capio Arytmicenter

Sedan ca 30 år har man kunnat behandla arytmier med så kallad ablation. En ablation innebär att området som orsakar arytmin elimineras. Metoden har revolutionerat hjärtsjukvården och tusentals patienter har blivit botade och fått förbättrad livskvalitet.

En stor utmaning för arytmisjukvården har varit att hitta metoder för att även behandla patienter med förmaksflimmer med ablation. Sedan drygt 20 år har dessa metoder utvecklats och idag är ablation en etablerad behandling även vid förmaksflimmer. Då utbyggnaden av behandlingen inte skedde i den takt som behövdes, öppnade Arytmicenter år 2009.

Vårt mål är att kunna erbjuda patienter med arytmier en högkvalitativ vård med hög tillgänglighet. Vi har satsat på en kombination av en personalgrupp med hög kompetens och erfarenhet samt en satsning på den allra senaste tekniken. Vi finns på Södersjukhuset som har en hjärtverksamhet av mycket hög standard.

Gruppbild på medarbetare

Vi hjälper dig med

Remittera till oss

Personal och patient i operationssal

Vi har hittills tagit emot patienter från 14 olika landsting i Sverige. Vi har för närvarande upphandlade regionavtal med region Halland samt region Västra Götaland.

Vidare tar vi emot patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring.

Läs mer om att remittera till oss

Våra medarbetare

Fariborz Tabrizi

Fariborz Tabrizi

Leg. läkare, VD

Specialist i internmedicin och kardiologi med specialisering inom elektrofysiologi. Arbetat med arytmier och ablationer sedan 1995. Disputerade 2006. Tidigare arbetat på bl.a. Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska sjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro.

Sergej Scheel

Sergej Scheel

Leg. Läkare

Specialist i internmedicin och kardiologi med specialisering inom elektrofysiologi. Arbetat med arytmier och ablationer sedan 2005. Tidigare arbetat på bl.a. Blekingesjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping.

Jens Olsson

Jens Olsson

Leg. Läkare

Specialist i Kardiologi och Internmedicin sedan 2003. Subspecialist i hjärtarytmier sedan 2008. Stor erfarenhet av implantation och kontroll av pacemaker och implanterbara hjärtstartare. Disputerad 2012. Arbetat 50 % på Arytmicenter med invasiv elektrofysiologi sedan 2020.

Alessio Falasca Zamponi

Alessio Falasca Zamponi

Leg. Läkare

Specialist i Kardiologi. Stor erfarenhet inom pacemakerkirurgi. Tidigare arbetat på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Har arbetat inom invasiv elektrofysiologi och ablation på Capio Arytmicenter sen 2023.

Helen Janfjäll

Helen Janfjäll

Sjuksköterska

Lång erfarenhet av arytmisjukvård och arbetat med ablationer sedan 1992. Har även arbetat med forskning inom förmaksflimmer på Södersjukhuset.

Susanne Groot-Jensen

Susanne Groot-Jensen

Sjuksköterska

Anestesisjuksköterska sedan 2002. Innan dess arbetat på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus. Doktorand på Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus.

Ingalill Schölander

Ingalill Schölander

Sjuksköterska

Specialist inom anestesisjukvård sedan 1987. Erfarenhet inom många olika områden på Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset.

Gunilla Burhagen

Gunilla Burhagen

Sjuksköterska

Narkossköterska med nästan 40 års erfarenhet av narkos och intensivvård.

Alice Talling

Alice Talling

Operationssjuksköterska

Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård med tidigare erfarenhet av hjärtsjukvård på Södersjukhuset.

Ferhat Baysal

Ferhat Baysal

Anestesisjuksköterska

Sjuksköterska sedan 2012 och specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård sedan 2018 med erfarenhet inom akut- och ambulanssjukvård. Har även erfarenhet från arbete inom ambulansflyget.

Praktisk information

Följ oss på Facebook

Capio Arytmicenter Stockholm